[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۹ بهمن ۱۳۵۷

تلگرام

 

تهران جناب آقای مهندس بازرگان نخست‌ ‌‌وزیر محترم ایران

محترماً با‌ستحضار میرساند از آنجائیکه حقوق حقه کلیه افراد در مقابل منشور حقوق بشر یکسان بوده حفظ اموال شرف آبرو حیثیت آحاد و افراد کشور مصون از هر گونه تعرض و تجاوز میباشد متاسفانه در تاریخ ۹ دی ۱۳۵۷ بدون رعایت و در نظر گرفتن حقوق انسانی گروهی از مردم فرصت‌‌طلب با استفاده از موقعیت حساس کشور با د‌‌سائس و نقشه‌های غیر‌‌انسانی جامعه بهائیان مقیم شهرستان میاندوآب را مورد حمله و تجاوز ناجوانمردانه قرار داده ضمن ایجاد حریق در چو‌بفروشیها و غارت اموال و مغازه‌ها و منازل و بآتش کشیدن آنها صدها خانواده بهائی را بی‌‌خانمان نموده‌اند که در اثر وقوع این حادثه جانگداز نسوان بیگناه و اطفال بی ‌پناه آواره شده در سرمای زمستان بباغات متواری گردیدند بشأنیکه مادران و پدران و اطفال از یکدیگر بی‌خبر بوده از سرنوشت آنها تا مدتها خبری نداشتند که در نهایت دنائت باین حد ظلم و جور و ستم قانع نشده دو نفر از نفوس مظلومه را در نهایت بیرحمی بقتل رسانده جسد آندو را با تبر تکه‌تکه کرده با طناب باینطرف و آنطرف کشانده آتش زده‌اند با توجه باینکه بمقامات تظلم و استدعای جلوگیری گردید مع‌التاسف کوچکترین ترتیب اثری داده نشد تا جائیکه در اثر این ظلم و ستم عائله‌های بهائی که از هستی اعم از اموال منقول و غیر منقول بکلی ساقط در نهایت سرگردانی در سایر نقاط در کمال مظلومیت بسر میبرند حتی با توجه بموقعیت محلی و پاره‌ای از دسائس موجود که هنوز هم اعمال میشود قادر بمراجعت بمحلهای خود نیستند با الهام از نیات عادله آنمقام معظم در تحقق آرمانهای عالی حقوق بشر استدعای بذل توجه خاص در حق این چند عائله‌‌ های بهائی که همواره خود را خادم نوع بشر دانسته و بدون دخالت در امور سیاسیه و سازندگی کشور ایران کوشا و سعی بلیغ دارند را داریم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]