[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی

مسجد امام حسن عسکری (ع)

منطقه ۱۴ پل سیمان شهر ری

 

[مهر]

تلفن: ۵۹۵۲۳۹

تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۵۸

شماره: -----

 

بسمه تعالی

کمیته مرکزی انقلاب اسلامی شهر ری و کمیته‌های حومه

نظر به اینکه کلیه گورستانها که در جاده مسگرآباد بوده و همه نقل مکان نموده‌اند و گورستان بهائیان هم بایستی از آنجا بجای دیگری تبدیل گردد بنا به تقاضای بهائیان برای احداث گورستان جدید و دستور از مراجع و رهبری حضرت امام خمینی مدظله و حضرت آیت‌اله منتظری و نخست وزیری با اینجانب سید علی غیوری نماینده امام واگذار گردید لذا اجازه بایشان داده میشود که برای احداث گورستان در کبیرآباد کهریزک حومه شهر ری که از املاک مربوط بخودشان میباشد اموات خود را دفن نمایند و کسی حق مزاحمت نسبت به آنها را ندارد و در ضمن جناب آقای سلطانی که یکی از روحانیون حومه شهر ری میباشد و مورد اطمینان است راجع به نظارت و حل فصل کارهای کشاورزی و احداث گورستان تعیین گردیدند که در آنجا نظارت داشته باشند.

خداوند همه را براه راست هدایت فرماید.

 

[امضا روی مهر رسمی]

۲۵ شهریور ۱۳۵۸

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]