[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۳ تیرماه ۱۳۶۶

 

بسمه الرّازق المعین

ادارۀ امور جمع‌آوری سدّ معبر

سلام علیکم اینجانب عباسعلی زارعیان جهرمی دارای کارت شناسائی شمارۀ [حذف شده] از بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی متولد سال [حذف شده] دکه سیّاری دارم که در حوالی ادارۀ گذرنامه و بیمارستان ارتش با فروش چند پاکت سیگار و بیسکویت امور خود و خانواده‌ام را بسختی میگذرانم در تاریخ ۲ تیرماه ۱۳۶۶ مأمورین جمع‌آوری سد معبر ناحیه ۴ ابلاغ کردند که دکه را بردار و برو در شهرداری خدمت آقای حاج رحیم‌فر که راه حلّی ارائه نماید. لذا توجه آنجناب را به نکات زیر معطوف میدارد.

۱-سن اینجانب از ۷۰ سال متجاوز است.

۲- با اینکه آوارۀ جنگی هستم، زیر پوشش کمک مالی دولت نیستم و میخواهم با کمک و هدایت قادر متعال زندگی خود و خانواده‌ام را تأمین نمایم.

۳- بعلت جراّحی غدّۀ پرستات با شکم بخیه شده مشغول کار هستم.

خواهشمند است با توجه بعرایض ذکر شده تفضلاً امر به رسیدگی فرمائید که با قوت لایموت خانواده‌ام را اداره نمایم.

با احترام فراوان و بامید تأیید از آستان ربّ مجید.

عباسعلی زارعیان [امضاء]

 

بسمه تعالی

طبق ماده ۵۵ تبصره ۱ سد معابر عمومی ممنوع میباشد. و لذا چنانچه [سد معبر ننمائید] بلا مانع است.

[امضاء ناخوانا] ۳ تیرماه ۱۳۶۶

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]