[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

تاریخ ۴ بهمن ۶۹

مقام محترم حضرت آیت‌الله جناب آقای محمد یزدی اقضی‌القضات و رئیس قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی ایران دامت توفیقاته سلام علیکم.

محترماً بطور اختصار به عرض آن مقام عالی میرساند اینجانب عباسعلی زارعیان جهرمی پس از سی سال و چهار ماه و دو روز کار با شرایط سخت در صنعت نفت که از ۱۴ آبان ۱۳۲۹ لغایت ۱۵ اسفند ۱۳۵۹ خدمت صادقانه انجام داده‌ام پس از بازنشستگی تا اردیبهشت ۱۳۶۱ طبق مقررات مستمری و حقوق بازنشستگی خود را از بانک رفاه کارگران دریافت کرده‌ام ولی از خرداد ماه ۱۳۶۱ حقوق و مستمری‌ام را قطع کرده و این قطع حقوق بر خلاف اصول عادلانه و خداپسندانه قانون اساسی جمهوری اسلامی است مخصوصاً اصول ۱۴ – ۱۹ – ۲۰ به ویژه اصل ۲۳ که مربوط به ممنوعیت تفتیش عقاید و اصل بیست و نهم مربوط به تأمین اجتماعی است فقط بخاطر عقیده مستمری‌ام قطع شده‌ و به جهت تظلم به مسئولین مربوطه عرایضی تقدیم داشته‌ام که با عدم توجه مواجه شد‌ه‌ام و با جواب منفی بوده تا اینکه عریضه‌ای بدیوان عدالت اداری تقدیم نمودم که با کمال تأسف در جوابی که فتو‌کپی آن تقدیم میگردد. فرموده‌اند که شکایت شما قابل رسیدگی نیست حال از آنمقام محترم که مسئول در برابر پیشگاه عدل الهی است معروض میدارد [معروض میدارد] با توجه باینکه بنده نیروی جوانی خود را صرف خدمت در امور صنعت نفت نموده‌ام و هیچ‌گونه قصوری مرتکب نشد‌ه‌ام و حق بیمه را نیز برابر شرائط و موازین قانونی کشور پرداخته‌ام آیا سزاوار است امروز که پیر مردی افتاده و قادر به تأمین معاش خانواده نمی‌‌باشم بر صرف اینکه عقیده دینی من بهائیت میباشد‌ این حق شرعی و قانونی یعنی استفاده از باز‌نشستگی حق بیمه از بنده تضیع نموده‌اند لذا بخاطر رضای خدا و جلوگیری از تضیع و ضایع شدن حق بنده نسبت به تقاضای این جانب رسیدگی فرمائید.

با تقدیم شایسته‌ترین احترامات عباسعلی زارعیان جهرمی

[حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]