[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسماللهالمقتدرالعظیم

تاریخ ۱۰ [؟] [؟]

جناب آقای علیاکبر هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور با کفایت و مدبر اسلامی ایران دامت تأییداته احتراماً بعرض میرساند اینجانب عباسعلی زارعیان جهرمی متجاوز از چهار سال است در شیراز تقاضای گذرنامه کرده‌‌ام باتفاق همسرم زهرا روحیزادگان جهرمی فرزند فضل‌الله متولد ۱۳۰۶ برای دیدن فرزندانمان در کشور کانادا متأسفانه تاکنون گذرنامه‌ای صادر نکرده‌اند و میگویند از طهران شعبه نخست‌وزیری یا ریاست جمهوری جوابی نیا‌مده‌ است و میگویند بطور شفاهی چون در پرسشنامه با راستی و صداقت نوشته‌اید بهائی هستید بهمین علت گذار‌نامه [گذرنامه] برای بهائی صادر نمیشود. ولی این کم لطفی اداره گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران با اصول مصوبه قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران مطابقت ندارد که چند اصل آنرا متذکر میشوم در اصل چهاردهم مینویسد (دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلا‌می عمل نمایند و حقوق انسانی آنانرا رعایت کنند) در اصل نوزدهم میگوید (مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ - نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود) اصل بیستم میگوید (همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند) اصل بیست و سوم میگوید (تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌تواند بصرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد) در قرآن کریم سوره کافرون حضرت رسول اکرم (ص) در آخر سوره میفرماید (لکم دینکم ولی دین) میفرماید دینتان برای خودتان و دینم برای خودم. ما بهائیان اهل ایران هستیم خدا پرستیم بحضرت محمد (ص) و جمیع پیامبران اولوالعزم معتقدیم و برای اثبات دین مقدس اسلام بینهایت کوشائیم. ضمناً حضرت علی ابن ابی‌طالب امام اول شیعیان جهان در نامه بمالک اشتر فرمانروای مصر میفرمایند ای مالک مردمان مصر به دو گروهند گروهی برادران دینی تو و گروهی برادران نوعی تو هستند پس بهمانگونه که با برادران دینی خود رفتار میکنی با برادران نوعی خود هم رفتار نما حال از شما ریاست جمهوری اسلا‌می ایران که مردی بی‌نهایت مدبر و اسلام حقیقی هستید سؤال میکنم این دوگانگی با آیه قران مجید و یا با امریه حضرت علی (ع) بمالک اشتر و یا اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت تفتیش عقاید مبانیت [مباینت] ندارد؟ عادلانه و منصفانه قضاوت فرمائید.

خواهشمند است امر و مقرر فرمائید ادارۀ گذرنامه با رعایت ذکر عرایض بالا برای ما سالمندان که یکی متجاوز از هفتاد سال و دیگری متجاوز از شصت سال عمر داریم گذرنامه برای مدتی موقت صادر نمایند که پس از ۱۲ سال دوری از فرزندانمان دیداری تازه نمائیم و برای همیشه دعا‌گوی دولت جمهوری اسلامی ایران باشیم.

زادکم‌الله تائیداً و توفیقاً

امضاء عباسعلی زارعیان جهرمی

[امضا]

آدرس شیراز خیابان ذکا‌الملک شمالی کوچه ۶ متری بن‌بست پلاک ۵ کد‌ پستی ۷۱۴۳۹

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]