[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

هوالمقتدرالعظیم

۴ تیر ۱۳۷۰

ادارۀ محترم بیمه ایران شعبه شیراز

سلام‌علیکم محترماً بعرض میرساند این جانب عباس‌علی زارعیان جهرمی مدت سی سال و چهار ماه و دو روز از ۱۴ آبانماه ۱۳۲۹ تا ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۹ [۱۳۵۹] در شرکت نفت خدمت صادقانه نموده با تصویب دولت و مجلس شورای ملی اسلامی ایران ماهیانه مبلغ ۸۶۳۰۰ ریال از بانک رفاه کارگران شعبه شیراز طبق صورت و لیست آن اداره محترم دریافت نموده و از خرداد ماه ۱۳۶۱ این مستمری قطع نموده‌اند حتی از بهداری و بهداشت خود و خانواده‌ام با اینکه طبق اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران که برای ملت ایران همگانی است محرومیم خواهشمند است دستور فرمائید حقوق بیمه عقب افتاده و آینده این‌جانب را امر بفرمائید پرداخت نمایئد. در خاتمه تأیید و توفیقتان را از آستان رب مجید درخواست می‌نماید.

عباس‌علی زارعیان جهرمی [ناخوانا] [حذف شده] شماره انگشت‌نگاری [حذف شده] [امضا]

[حذف شده]

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

آقای صفا ۴ تیر ۷۰

 

[مهر با نوشتههای زیر داخل آن]

ورود بدفتر شعبه شماره یک شیراز تأمین اجتماعی

تاریخ ۴ تیر ۱۳۷۰

شماره ۲۴۹۴

 

[شماره دستنویسی در بالای صفحه]

۱۰۴۷۱۰۰۷۰۲

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

بسمه تعالی

طبق مقررات قسمت فنی بررسی و اقدام لازم معمول فرمائید

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]