[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۸ مرداد ۱۳۶۶

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ادارۀ محترم بیمه‌های اجتماعی شیراز

با عرض سلام این‌جانب عباسعلی زارعیان جهرمی کارگر شمارۀ [حذف شده] شرکت نفت که در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۵۹ در خطوط لوله و مخابرات شیراز بافتخار بازنشستگی نائل شده‌ام. تمنا مینماید در ذیل این ورقه مرقوم فرمائید که اینجانب بهیچ وجه از مستمری و مزایای بازنشستگی استفاده نمینمایم.

 با احترام فراوان – زادکم الله تأییداً و توفیقاً

[امضاء] ۲۸ مرداد ۶۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]