[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] پیام

[شماره:] ۳۲

[تاریخ:]  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۴

 

متن نامه حضرت آیت‌الله‌العظمی بروجردی

خطاب به آقای فلسفی واعظ شهیر در مورد مبارزه با بهائیها

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب ثقه‌الاسلام آقای فلسفی دامت افاضاته

بعرض میرساند خدمات پر قیمتی را که این چند روزه نسبت بدیانت مقدسه اسلام بلکه مطلق دیانات و نسبت بقرآن کریم بلکه مطلق کتب سماوات و نسبت با استقلال مملکت و حفظ مقام سلطنت و دولت و ارتش و تمام افراد ملت ایران و مسلمانان جهان انجام دادهاید و مقداری از پرده ضخیمی را كه يك حزب سیاسی باسم مذهب بهائی روی منویات خود گسترده و متجاوز از سالها در حدود صد سال که با تشکیلات بسیار منظم و صرف پولهای گزاف مجهولالمخزن و تبلیغات دامنهدار خود علناً برضد مذهب رسمی مملکت که بالطبع موجب وحدت ملیت است و سراً بر علیه سلطنت و حکومت کوشش میکنند بالا زده و مقداری از ماهیت آنها را مکشوف نمودهاید موجب مسرت حقیر و عموم مسلمانان بلکه مسرت حضرت ولی‌عصر ارواحنا فداه میباشد.

اگرچه تمام ماهیت مطلب هنوز مکشوف نیست و بیانات منبری قدرت کشف بیشتر از این اندازه را ندارد فقط جدیت حکومت میتواند بتدریج شبکههای مضره را کشف نماید و مملکت را از آسیب نجات دهد چنانچه در نظير آن موفق شده و میشود و گمان میکنم بنظر عقلاء مملکت ضرر این حزب باستقلال مملكت بمراتب زیادتر است زیرا فرق است بین دشمنی که اظهار دشمنی کند و دشمنی که خود را دوست قلمداد میکند و نیز فرق است بین دشمنی که حمله کند بقلعه مستحکمی بدون اینکه وسیله تخریب آنرا در دست داشته باشد و دشمنی که از اول با وسیله مسغول [مشغول] تخریب شود.

در خاتمه تذکر میدهم این حزب منحوس در بسیاری از شئون مملکت و حکومت نفوذ نموده و مکاتیب و تلگرافاتی که از شهرستانها بحقير ميرسد کاملا این معنی را حکایت میکند.

مثلا ملاحظه شود جماعتی که در نصف شب در خانه پیرزنی فقیر و مسکین که با پنج نفر اطفال صغیر بیگناه خود روی زمین خوابیده باشد وارد شوند و بآن نحو فجیع با بیل و کلنگ اینها را قطعه قطعه کنند و فقط باصرار مسلمانان و وقوف بعضی مطالب یکنفر را اعدام و بقیه را بحال خود بگذارند.

این معنی دلیل باین است که این فرقه در دستگاه دولت نفوذ کامل دارد و لذا هم امور در این مقام تسویه ادارات و وزارتخانهها و پستهای حساس مملکت است از این فرقه - از خداوند عز و شأنه استحکام دیانت مقدسه اسلام و مذهب مقدس جعفری و تأیید جماعتی را که در ترویج مذهب کوشش میکنند مسئلت مینماید.

 پانزدهم رمضانالمبارك ۱۳۷۴

حسين الطباطبائی

حضور مبارت [مبارک] حضرت حجةالاسلام والمسلمين آیت‌الله‌العظمی آقای بروجردی دامت برکاته

با تقديم عرض خلوص چون یقین دارم خاطر مبارك از اقدام خداپرستانه شخص اعليحضرت همایونی در بستن و ضبط محوطه مشئومه بهائیان مسرور است و در نظر حقیر این روز عیدی از اعیاد مذهبی بشمار میرود بعرض تبريك مبادرت نموده امیدوارم با توجهات حضرت آیتالله ذات اعليحضرت شاهنشاهی همیشه موفق باین قبیل اقدامات شاهانه باشند.

محمدالموسويالبهبهانی عفىالعنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]