[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

 

از شاهرود به ط [طهران]؛ شمارۀ: ۱۰۱؛ تاریخ اصل: ۹ بهمن، تاریخ وصول: ۱۱ بهمن [۱۳۲۶]

 

به وسیلهٴ حضرت مستطاب آیت‌الله ‌العظمیٰ جناب آقای حاجی سیّد ابوالقاسم کاشانی، پیشگاه مقدّس بندگان اعلیٰ‌حضرت اقدس همایون شاهنشاهی، ارواحنا فداه

از آن‌جایی که عموم افراد کشور همواره مستظهر به مراحم عالیهٴ ذات اقدس شهریاری بوده و خاطر منیر ملوکانه توجّه دارند که در این چند سال اخیر افراد بیگانه‌طلب ماجراجو همیشه در صدد انقلاب و تشویش اذهان عمومی بوده که نظم کشور را مختلّ نمایند، از دو سال قبل به این طرف اقلیّت بهائی‌ها به هم‌دستی افراد حزب توده با نشر اکاذیب در جراید رنگ‌دار، ایجاد اختلال و انقلاب شدیدی را در این شهرستان که عموم به آرامش و سکوت، شاه‌دوستی و میهن‌پرستی مشهور و معروفند که جریان قسمتی از آن ‌را حضرت آیت‌الله کاشانی مشاهده فرمودند، جراید مزبور از هیچ‌گونه توهین و افترا و تهمتی به صلحای [قوم] و بزرگان و رؤسای دوایر این شهر خودداری ننموده، اخیراً در شماره‌های ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ آزادی شرق، هتّاکی و اسائهٴ ادب را به علمای این شهر به خصوص خاندان جلیل حضرت آیت‌الله مرحوم آقا شیخ احمد که مورد تکریم و تجلیل هشتاد هزار نفر جمعیّت بوده، برآمده و بعضی از رؤسا و مأمورین هم موضوع را به سکوت برگزار و شاید هم منافع مادّی موجب شده است از وظیفهٴ خود امساک نمایند. لذا با شکایات عدیده به مراجع قضایی، چون اعتمادی نبود، تمام مردم روز پنجم بهمن ماه تعطیل عمومی نموده، در مسجد مجتمع و عرایض و مستدعیات خود را ضمن عرض این عریضه به پیشگاه مقدّس تقدیم و تمنّا داریم امر به صدور دستور شاهانه جهت اعزام مأمور متدیّن عالی‌مقام فرمایند که با تحریک و تهییج احساسات، خدای ناکرده پیش‌آمد ناگواری رخ ندهد.

رضوانی، حسین ناطقی، حبیب اخیانی، علی‌اکبر جامعی، حسین‌علی محمّدی، عبّاس، حسین، علی، محمّد، [ابراهیم؟] صبّاغیان، حسن اکبری، جعفر، علی کمیلی، دزیانیان، اسمعیل حلبی، جهازی، غلام‌رضا بشیری، ابراهیم جامعی، عبّاس صدیقی، عبّاس طبسی، محمّدحسین سبزواری، علی‌اکبر عامری، محمّدحسین مددی، یدالله، حسین عابدیان، محمّد محمّدی، حسن عبداللّهیان، محمّدجعفر محمّدی، ابوالقاسم جامعی، محمّدحسن دبّاغ‌زاده، محمّدحسین جامعی، تقی کافی، احمد وکیلیان، اسمعیل، حسین، محمّد، حسن کمالی، حسن تقیان، حسن حسینی، محمّد سبزواری، نصرت صدیقی، اکبر تهرانی، جواد عابدیان، جعفری، محمّد اخوّت، علی‌اکبر خواجه، سیّد ابوالقاسم، یدالله صادقی، فتح‌الله عابدیان، محمّدرضا انارکی، سیّد علی‌اکبر رفیعی، محمّدصادق محمّدی، سیّد حسن میرغفوریان، فتح‌الله عمویی، رزّازان، میرشاهی، اکبر جلالی، حسن نائمی، محمّدحسن اکبریان، اسمعیل قدیمی، محمّدتقی رزّازان، جواد نجفیان، احمد سبزواری، محمّد رزّازان، علی‌اصغر تهرانی، حسین تهرانی، علی‌اکبر تهرانی، غلام‌رضا دزیانیان، علی‌اکبر نجفی، علی مهدوی، جعفر رزّازان، علی‌اکبر جلالی، مهدی عنایت‌فرد، مهدی سبزواری، محمّدمهدی دزیانی، محمّدحسن صفّاری، سیّد تقی سیف، عبدالحسین باغی، میرزا حسین، سیّد حسن جمالی، نیّری، عبّاس، مهدی، سیّد حسین میرقاسمی، علی‌اصغر جلالی، علی‌اکبر تورانی، محمّدعلی اصغری، جواد امجدی، سیّد حسن جلالی، عبّاس دزیانی، احمد رحیمیان، عبدالحسین جلالی، علی‌اکبر سبزواری، سیّد محمّد رفیعی، حسین رضوانی، محمّدرضا خراسانی، علی ساغری، علی صحّافیان، محمّد میرغفوریان، محمّدحسین مفیدی، عبّاس طاهری، علی رحیمیان، احمد، علی، محمّد، حبیب آقایان، علی جلالی، جعفر میرصادقی، علی‌اکبر جعفری، محمّدحسن حسین‌زاده، محمّدرضا پایدار، عبّاس‌قلی عامری، محمّد مهدوی، یحییٰ میرزایی

 

[حاشیهٴ ۱:] [مهر: ادارۀ تلگرافی طهران].

[حاشیهٴ ۲:] [مهر: دفتر مخصوص شاهنشاهی، شمارۀ: ۸۰۱۹، تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۲۶].

 

[شمارۀ تنظیم: ۱۲۵۰۰۴، شمارۀ پاکت: ۲۲۴]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]