[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان هوائی

[تاریخ:] چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۶۸ – ۱۴ فوریه ۱۹۹۰

[شماره:] ۸۶۷

[صفحه:] ۱۴

 

نامه سرگشاده یک دانشجوی ایرانی به نماینده اعزامی «حقوق بشر»

بازیگران بین‌المللی و استانداردهای نامیمون حقوق بشر

روزنامه کیهان

۱۰ بهمن ۱۳۶۸

آخرین قسمت

همزمان با سفر آقای «گاليندوپل» نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر به ایران، نامه سرگشاده‌ای از یک دانشجوی ایرانی خطاب به وی در روزنامه کیهان درج شد که اولین قسمت آن را در شماره قبل خواندید اینک آخرین قسمت آن از لحاظ می‌گذرد...

...جناب آقای رینالدو گالیندوپل! در پایان مجدداً توجه شما را به این نکته حساس جلب می‌کنم که در تمامی گزارشهای کمیسیون حقوق بشر علیه جمهوری ‌اسلامی به ویژه، ۲ نوامبر ۱۹۸۹ منبع اصلی گزارش متأسفانه همان تروریستهای فراری و آدمکشان حرفه‌ای هستند که برای نیل به مقاصد سیاسی گروهی خویش به هر ترفند، سندسازی و لیست سازی مشغول می‌شوند همانان که شرح حالشان را پیش از این ذکر کردم و البته نه فقط آنان که عوامل و ایادی صهیونیسم نیز ید طولایی در مساعدت به شما جهت تهیه این قبیل گزارشها دارند و شما به خوبی واقفيد که در زمان سلطه رژیم وابسته و خود کامه پهلوی، بخشی از یک اقلیت ناچیز تحت عنوان «بهایی» در سرتاسر این سرزمین و در مراکز بسیار حساس و کلیدی این کشور نفوذ و سلطه پیدا کرده و کارگردان و یکه تاز اصلی صحنه بودند، اشغال پست نخست ‌وزیری توسط هویدای معدوم که در حدود سیزده سال بر مسند فوق تکیه زده بود بر شما پوشیده نیست. و اینها بودند که با همدستی شاه مخلوع دروازه ایران را برای ورود صهیونیستها و نفوذ سلطه آنها بر مراکز بسیار مهم ایران باز گذاشته بودند که خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب و فروپاشی نظام منفور شاهنشاهی بساط آنها نیز برچیده شد و بسیاری از آنها پس از غارت خزانه مملکت از ترس خشم مقدس این ملت فرار را بر قرار ترجیح داده و بعضی نیز چون هویدای معدوم به پای میز عدالت کشیده شده و به جزای اعمال خویش رسیدند. و قابل توجه است که از آن زمان تاکنون تمامی بوقهای صهیونیستی ما را به خشونت و «نقض حقوق بشر» متهم کرده و سازمانهای بین‌المللی چون «حقوق بشر» نیز جمهوری ‌اسلامی را به خاطر مجازات این جاسوسان و ایادی صهیونیسم جهانی با عنوان تبلیغی «قتل عام بهائیان» به باد تهمت و ناسزا گرفته‌اند و مهمتر از همه این که از این جماعت پیوسته به عنوان مخبر و منبع اصلی گزارش خویش استفاده کرده و می‌کنند و بی‌تردید نتیجه چنین گزارشهائی از پیش معلوم و ماهیتش آشکار است...

...زینالعابدین صدیق...

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]