[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

سازمان بازنشستگی کشوری

بسمه تعالی

 

شماره ۱۵۷ / ٢٠ / الف

تاریخ ۲۵ بهمن ۶۸

پیوست دارد

 

آقای نوراله چاله زمینی- قائمشهر – [آدرس]

عطف به نامه مورخ ٧ دی ۶۸ شما عنوان سازمان بازنشستگی کشوری اگر چه پاسخ اجمالی و اداری توسط مدیریت حقوقی سازمان داده شده است ولی از آنجا که در مرقومه شما و تعدادی از آقایان و خانمهای هم عقیده جنابعالی مطالبی بچشم میخورد که حاکی از اعتقادتان به وحدانیت خدا و خاتمیت پیامبر اکرم و نشان دهنده احترام شما به ارزشهای اخلاقی و انسانی و تنفرتان از هر گونه خیانت به ملت و مسلک و وابستگی به بیگانگان بود لذا صرفاً نکاتی جهت یادآوری باستحضار میرسد باین امید که دور از هر گونه تعصب که لازمه تحری حقیقت میباشد مروری مجدد بر تعالیم بهائیت نموده و باکمی تامل و تعمق در مورد ادامه یا تعویض مسیرتان اتخاذ تصمیم نمائید.

قبل از ورود به اصل مطلب نظر جنابعالی را به تاکید آقای عبدالبهاء مبنی بر خودداری از تفسیر و تاویل جلب مینمایم زیرا ایشان میفرمایند (از جمله وصایای حتمیه و نصایح صریحه اسم اعظم (بهاءا[لله]) این است که ابواب تأویل را مسدود سازید و بصریح کتاب یعنی بمعنی لغوی مصطلح قوم تمسک جویند) (ص ۵۴ گنجینه حدود و احکام نوشته اشراق خاوری)

بنابراین آنچه از متن کتب معتبر بهائیت نقل میگردد باید عین عبارت مورد توجه قرار گیرد و خواننده مجاز به تفسیر و تأویل نمیباشد. حال به اصل مطلب میپردازیم.

 درحالیکه جنابعالی و خیلی از افراد بهائی اعتقاد خود را به وحدانیت پروردگار اعلام مینمائید آقای بهاءا[لله]. در ص ۴۲ لوح ابن الذئب معروف به لوح مبارک میفرمایند (ان الذی خلق العالم لنفسه قد حبس فی اخرب الدیار یعنی کسیکه جهان را برای خود خلقکرد در خرابترین شهرها زندانی شد) و یا در کتاب مبین ٢٢٩ میگویند (لا اله الا اناالمسجون الفرید یعنی بجز من زندانی تنها خدائی نیست) و در حالیکه جنابعالی و همفکران شما اعتقاد به خاتمیت پیامبر اکرم (ص) دارند و حتی آقای بهاءا[لله]. در ص ٢٩٣ اشراقات با عبارت (والصلواة والسلام علی سید العالم و مربی الامم الذی به انتهت الرسالة و النبوه) به خاتمیت پیامبر اکرم اعتراف نموده‌اند ولی در صفحات ۴۵ و ۴۶ اقتدارات نوشته بهاءا [لله].  و ص ١٨١ کتاب مبین نوشته بهاءا[لله]. و ص ۵۴ اقتدارات بهاءا [لله]. مقام پیامبری برای میرزا علیمحمد باب قائل شده و آقای احمد یزدانی از چهره‌های سرشناس بهائیت در ص ۱۴۵ نظر اجمالی میگویند آیات و کلمات مقدسه در شارع عظیم یعنی حضرت باب و حضرت بهاء ا[لله]. و الواح و آثار مبارکه حضرت عبدالبهاء و حضرت ولی امر (شوقی) مجموعاً معارف وسیعه و کلمات اسمیه مقدسه را تشکیل میدهند. و اما پیش از ادامه مطلب ذکر این نکته لازم است که ماهیت استعماری کشورهائی چون روسیه تزاری و انگلیس و ستم‌هائی که از ناحیه آنان به ایران بخصوص در زمان قاجاریه رفته است بر کسی پوشیده نیست و همچنین مظالمی که از کشورهای متجاوز آمریکا و اسرائیل بر کشورهای دیگر میرود نیازی به شرح و بیان ندارد حال توصیه می‌شود ابتدا تاریخ بهائیت و رهبران بهائی را در جلد اول و دوم قرن بدیع نوشته شوقی افندی و تلخیص تاریخ نبیل زرندی مطالعه و بعد این سؤال را از خود بنمائید که پناهندگی آقای بهاا[لله]. که داعیه رهبری مردم را دارد به سفارت کشورهای بیگانه همچون روسیه تزاری و انگلیس چه توجیهی داشته و یا اعطاء نشان knghood ‪[Knighthood]‬ و لقب [Sir] توسط پیر استعمار به آقای عبدالبهاء چه مفهومی دارد و یا وقتی ۶ نفر از ٩ نفر اعضاء بیتالعدل جهانی آمریکائی بوده (اسامی چهار نفر آنان عبارتند از کاولین، دیوید روح، ایماس کیبسون، هیوجنس) و در اسرائیل ساکن هستند. قضاوت شما غیر از قضاوت عمومی است که این مسلک را ساخته و در خدمت استعمار میدانند؟ بخصوص وقتی که آقای کاظم زاد[ه] رئیس محفل ملی بهائیان آمریکا پیشنهاد حمله نظامی آمریکا را به ایران میدهد تصوری غیر از آنچه که در اذهان عمومی است در ذهن شما نقش می‌بندد؟ حال آیا جا ندارد کمی تأمل کنید و به آغوش آئینی باز گردید که چهره تابناک آن تبلور همه مکتب‌های الهی است که مردم را فقط بسوی خدا و برای خدا دعوت کردند و ملاحظه میکنید که علیرغم اظهار ضعف اکثریت قریب باتفاق کشورها در مقابل استکبار جهانی ملت مقاوم ما در پرتو تعالیم اسلام و تبعیت از رهبر سازش ناپذیر خود حضرت امام خمینی قدس سره در مقابل تمامی سلطه جویان و متجاوزین میاستند و برای دفاع از حق از جان و مال و فرزند میگذرند و می‌بینید که چگونه پایه‌های نظام مارکسیستی در حال فروپاشی میباشد [ولا] بخود آئید و راه خود را با مراجعه به فطرت پاک خود پیدا کنید تا انشاا[لله] بیاری هم بتوانیم در پشت سر رهبر معظم انقلاب، راه رهبر فقید خود را که راه اسلام ناب محمدی است ادامه داده و ارمانهای انقلاب را تحقق بخشیم.

والسلام علینا و الی عبادا[لله] الصالحین

انجمن اسلامی کارکنان سازمان بازنشستگی کشوری

[امضا روی مهر رسمی]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]