[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

 

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش منطقه آبادان

 

طبق اطلاعات بدست آمده شما وابسطه [وابسته] به فرقه غیرقانونی بهائیت هستید شایسته است چنانچه این وابستگی را انکار نموده مدارک لازم از قبیل ارائه تأییدیه از روحانیت مبارز محل اقامتتان یا اعلام مراتب در روزنامه‌های کیهان یا اطلاعات در سه نوبت را ارائه نمائید در غیر اینصورت طبق قانون استخدام کشوری از خدمت در آموزش و پرورش اخراج و موظف به استرداد وجوه مأخوذه خواهید بود. ع

 

هاشمی

رئیس اداره آموزش و پرورش آبادان

از طرف حیدری

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]