[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۰ آبانماه ۱۳۵۹

حضور حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی رهبر انقلاب جمهوری اسلامی ایران دامت برکاته

با کمال احترام معروض میداریم در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۵۹ عدهئی از افراد مسلّح یازده نفر سرپرستان خانوادههای اینجانبان را دستگیر و در محل نامعلومی بردهاند از تاریخ مزبور تاکنون با وجود مراجعات مکرّر به دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی و سایر اولیای محترم امور هیچگونه اطلاعی از محل توقیف آنان بدست نیامده است. بنظر اینجانبان علّت بازداشت این افراد فقط و فقط بهائی بودن آنان است. با توجه باینکه افراد جامعه بهائی از بدو استقرار حکومت جمهوری اسلامی قولاً و عملاً مراتب صداقت و وفاداری و اطاعت خود را نسبت به حکومت که از اصول معتقدات آنان است باثبات رسانیدهاند و فیالحقیقه از هرگونه مخالفت و دسیسه و توطئه برکنار بودهاند لذا از محضر حضرت امام استدعا داریم دستور فرمایند در مورد این یازده نفر تحقیقات لازمه معمول و وسائل استخلاص آنان فراهم گردد و قبل از آزاد شدن ترتیبی داده شود که عائلههای این افراد بتوانند از محل توقیف آنان مطلع شده و ملاقات نموده از نگرانی نجات یابند.

با تقدیم احترام

۱-دکتر مهین روحانی همسر دکتر حشمت‌الله روحانی [امضا]

۲- دکتر ثریا عباسیان میلانی خواهر دکتر یوسف عباسیان میلانی [امضا]

۳- نوشین نادری دختر بانو بهیّه نادری [امضا]

۴- احمد خراسانی قدیمی برادر یوسف خراسانی قدیمی [امضا]

۵- حشمت قائم‌مقامی همسر منوهر قائم‌مقامی [امضا]

۶- ژینوس محمودی همسر هوشنگ محمودی [امضا]

۷- وحیده مقربی همسر عطاءالله مقربی [امضا]

۸- نورسته رحمانی همسر ابراهیم رحمانی [امضا]

۹- باهره تسلیمی همسر مهندس عبدالحسین تسلیمی [امضا]

۱۰- ژاله صادقزاده همسر دکتر کامبیز صادقزاده [امضا]

۱۱-وجدیه نجی همسر دکتر حسین نجی [امضا]

نشانی: [آدرس حذف شده]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]