میر اسدالله مختاری

متولد اسفند ١٢٨٨

در تاریخ ٢٨ اردیبهشت ۱۳۵۹ در قریه اندرون، از توابع بیرجند خراسان به قتل رسید

 

میراسدالله مختاری در یک خانوادۀ بهائی به دنیا آمد. در سال ۱۳۲۴ با نیت ترویج آئین بهائی به قریۀ اندرون مهاجرت کرد و به کشاورزی پرداخت. اغلب در معرض آزار و تبعیض بود.  متعصبین محل چند بار به‌ قدری او را زده بودند که در بیمارستان بستری شد.

روز ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۹ که گوسفندانش را به چرا برده بود، غروب به خانه برنگشت. فرزندانش همان شب به جستجوی او رفتند، و در سحرگاه جسد آغشته به خونش را در ۵ کیلومتری قریه اندرون پیدا کردند. کوله‌پشتی او هنوز بر پشتش بود. پزشک قانونی علت مرگ او را خفگی و ضربات چوب تشخیص داد. چون اجازۀ تدفین در قریه اندرون ندادند، ناچار جسد او را در گورستان بهائی بیرجند به خاک سپردند.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)