میر پرویز افنانی

متولد ١٣٠٧ در اقچه دیزج، آذربایجان شرقی

در تاریخ ١١دی ۱۳۵۷ در میاندوآب، آذربایجان شرقی به قتل رسید

 

میر پرویز افنانی فروشندۀ چوب بود و به درستکاری شهرت داشت. در روز ١١ دی ۱۳۵۷ گروهی از مردم به منزلش هجوم آوردند. همراه با پسرش، خسرو افنانی، هر چه سعی و خواهش کردند، مهاجمین دست برنداشتند.  یکی از مهاجمین شروع به بریدن سر گوسفندان آن‌ها کرد. خسرو برای متفرق کردنشان تیری شلیک کرد که به یکی از مهاجمین خورد. جمعیت او و پسرش را دستگیر کردند، هر دو را با ضربات داس کشتند و اجسادشان را آتش زدند. اجساد سوخته آن‌ها در بوکان با آداب آئین بهائی به خاک سپرده شد.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)