[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

دادسرای انقلاب اسلامی

برگ بازجوئی و صورتمجلس

 

صفحه -----

جلسه-----

نام ----- نام خانوادگی ----- شعبه ----- تاریخ روز-----١٣ کلاسه پرونده -----

رأی دادگاه

بسمه تعالی: در این پرونده به کلاسه ۱۷۵۱ / ٧٣ آقای موسی طالبی فرزند مهدیقلی، ۶۴ ساله، بهائی مسلک، اهل اسکندری، ساکن ویلاشهر نجف‌آباد، فعلاً محبوس در زندان مرکزی اصفهان از مورخه ١٨ خرداد ٧٣ متهم است به: ارتداد از دین مبین اسلام و اقدام علیه امنیت داخلی کشور اسلامی ایران و جذب افراد به فرقه ضاله بهائیت که شامل دو دختر برادر بنام شهلا و ملیحه میباشد، گر چه این دو خانم اعتراف خود را پس گرفته‌اند و اظهار می‌دارند عموی ما نیت خیر داشته و سبب اغفال ما نشده، لیکن اعترافات صریحشان نزد حاکم شرع محترم شعبه دوم در مورخه ٩ تیر ٧٣ موجود است و انکار بعدی آنها مسموع نمیباشد. علاوه بر این محتویات پرونده من البدو الی الختم گویای این مطلب است که متهم فوق‌الذکر از مهره‌های اصلی و مبلغان فرقه ضاله بهائیت بوده، فلذا مستنداً به ماده ١١ قانون تعزیرات اسلامی مشارالیه به تحمل ده سال حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم میشود.

و از نظر ارتداد: بنظر این دادگاه نامبرده بهائی و بهائی زاده بوده و هست و ارتداد او از اسلام محرز نیست، فلذا با استظهار از اصل برائت تبرئه میگردد.

این رأی حضوری و قطعی است % س

دادرس شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان

طباطبائی

[امضا روی مهر رسمی]

٧ تیر ۷۴

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]