[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 [آرم]

بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

بسمه تعالی

تاریخ

شماره

پیوست

 

بتاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۶۹ جلسه رسیدگی هئیت استثنائات احکام با حضور اعضا تشکیل است پرونده آقای موسی احسانی مطرح است و با ملاحظه پرونده بشرح آتی اتخاذ تصمیم میشود:

تصمیم هیئت -۱- با توجه بنا مه شماره ۶۶ / تا / ۲۱۱۸۸ مورخه ۱۲ اسفند ۱۳۶۸ سرپرست اجرای احکام دادستانی مبنی بر عدم تعرض به محل سکونت آقای موسی احسانی طبق دستور تا تعیین تکلیف نهایی محل سکونت کما فی السابق در اختیار نامبرده قرار خواهد داشت".

۲-در مورد تأمین ممر اعاشه با عنایت به اقرار صریح وی در جلسه مورخ ۲۹  تیر  ۱۳۶۶ و با عنایت به اینکه هیئت استثنائات احکام بتاریخ ۲۹  تیر  ۱۳۶۶ تقاضای نامبرده را رد نموده است موجبی برای اظهارنظر مجدد بنظر نمیرسد.

 

رئیس هیئت [امضا]

موسسه اموال منقول [امضا]

موسسه املاک و مستغلات [امضا]

دفتر تحقیق و استرداد [امضا]

دبیر هیئت [امضا]

[آدرس]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]