[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] مؤسسه فرق و ادیان زاهدان (مفاز)

[تاریخ:] ۱۶ آذر ۱۴۰۰

 

نگاهی به تلاش های بهائیت برای دین زدایی؛

بهائیت پازل ناتوی فرهنگی غرب را با خرافات دینی کامل کرده است

ضیایی، با بیان اینکه ناتوی فرهنگی به دنبال دین زدایی است، گفت: خرافات بهائیت پازل ناتوی فرهنگی غرب در دین زدایی را تکمیل می کنند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری مفاز، محمدرضا ضیایی، در سمینار تخصصی نقد بهائیت با موضوع «نقش خرافات بهائیت در پازل ناتوی فرهنگی» عنوان کرد: ناتوی فرهنگی در ادامه ناتوی نظامی بوده و توسط استکبار برای کنترل قدرت شرق و ضربه زدن به فرهنگ اسلامی در پیش گرفته شده است.

ضیایی عنوان کرد: ناتوی فرهنگی را استکبار جهانی برای سلطه بر ملت ها اجرا می کند تا بتواند بر منافع قدرت دست یابد و در مبارزه با اسلام و قرآن از ناتوی فرهنگی استفاده می کند و در صدد قبضه کردن باورها، ایدئولوژی و اعتقادات فرهنگی و اسلامی است.

به گفته وی: فرقه بهائیت خرافات زیادی را به وجود آورده و در سایه این خرافات درصدد تغییر سبک زندگی اسلامی است.

بهائیت فرهنگ و سبک زندگی اسلامی را هدف قرار داده است

ضیایی بیان کرد: فرقه ضاله بهائیت فرهنگ و سبک زندگی اسلامی را از جهات مختلف دینی، عقیدتی، سیاسی و اجتماعی مورد هدف قرار داده و در این راستا از رسانه ها، تبلیغات مسموم، فروش کالاها و استفاده از تصاویر مستجن روی کالاها تلاش می کند جامعه اسلامی را به سمت بی بندو باری سوق دهد.

وی در ادامه از خرافات به معنای سخنان بیهوده، باطل و دورغ بانمک یاد و خاطرنشان کرد: خرافات جمع خرافه و اعمال ناشی از نادانی است.

ضیایی تصریح کرد: خرافه به مجموعه ای از باورها و اعتقاداتی اطلاق می شود که پشتوانه عقلی علمی و شرعی نداشته باشد.

وی با بیان اینکه ناتوی فرهنگی (پیمان همکاری مشترک سیستم بین المللی در مقابل هویت اجتماعی کشورها) در چند حالت متصور است، ادامه داد: ناتوی فرهنگی به دنبال این است که هویت های بنیادی محو شود و بی هویتی به وجود بیاید و در سایه جنگ فرهنگی هویت های بنیادی از بین برود و هویت ها براساس ایدئولوژی فرهنگی تغییر کنند.

ضیایی با بیان اینکه خرافه های فرقه ضاله بهائیت، تکمیل کننده پازل ناتوی فرهنگی برای رسیدن به هدف آنها بود، اظهار کرد: ناتوی فرهنگی برای رسیدن به اهداف خود از ابزار گوناگونی همچون  ماهواره، اینترنت، فیلم، بازی رایانه ای، اسباب بازی ها، کتاب ها، تغییر دروس و برداشتن آیات از کتاب درسی و… استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه کار مهم ناتوی فرهنگی دین زدایی است، اظهارکرد: امروزه بزرگ ترین قدرت که در مقابله با آمریکا برخواسته و توانسته است که در موارد مختلف راهبرد آنها را با شکست روبرو کنند؛ قدرت معنوی شیعه با ایران اسلامی است و ناتوی فرهنگی کشوراسلامی و ایران را هدف قرار داده است.

ناتوی فرهنگی به دنبال دین زدایی است

ضیایی با بیان اینکه از مهم ترین اقدامات بهائیت که پازل ناتوی فرهنگی غرب را در پروژه دین زدایی تکمیل کرده  است، وجود خرافات دینی و کج فکری فرقه ضاله بهائیت است، گفت: فرقه بهائیت در مسائل دینی و اعتقادی دچار خرافات شده و آن ها را در جامعه تبلیغ کردند.

وی خرافه پرستی را یکی دیگر از اقدامات فرقه ضاله بهائیت عنوان کرد و افزود: بهائیت در مساله خاتمیت و مهدویت دچار خرافه پرستی و خرافه گرایی شد که در راستای تبلیغات ناتوی فرهنگی برای دین زدایی از جامعه اسلامی و شیعی است.

ضیایی با بیان اینکه نفی جهاد دیگر خرافه فرقه ضاله بهائیت است، ادامه داد: جهاد در دین اسلام از اصول اسلامی است ولی ناتوی فرهنگی مساله جهاد را خشنونت عنوان کرده و فرقه ضاله بهائیت این مساله را پرورش دادند و گفتند ما جهاد نداریم و به جای آن صلح اکبر یا عمومی به وجود آوردند.

وی مساله بی حجابی را از دیگر خرافات بهائیت عنوان و بیان کرد: حجاب از مسائل شرعی و مهم اسلام است اما دشمنان به شدت فعالیت می کنند تا حجاب را از جامعه اسلامی و شیعی بردارند و فرقه ضاله بهائیت آمدند خرافه ای به وجود آوردند که حجاب باعث عقب ماندگی زن می شود.

ناتوی فرهنگی می خواهد لذت معنوی را از جامعه اسلامی بگیرد

ضیایی بیان کرد: مساله آزادی جنسی که در غرب مطرح است از دیگر مسائلی است که ناتوی فرهنگی تلاش می کند این سبک زندگی را در کشورهای اسلامی ترویج و جامعه را از لذت معنوی دور و به سوی لذت حیوانی و جنسی سوق دهد و از سوی دیگر بهائیت پازل ناتوی فرهنگی را در این مساله کامل می کند.

وی مساله جدایی دین از سیاست را از دیگر مسائلی عنوان کرد که ناتوی فرهنگی در این زمینه فعالیت گسترده ای انجام می دهد و فرقه ضاله بهائیت نیز این مساله تبلیغ کردند.

ضیایی با بیان اینکه ناتوی فرهنگی غرب همچنان به دنبال پیاده کردن این مسائل و خرافات در ایران است، یادآور شد: فرقه ضاله بهائیت در راستای تکمیل این برنامه ها و پازل ناتوی فرهنگی این برنامه ها را تبلیغ و به این خرافات باورمند و علاقه مند شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]