[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] موسسه فرق و ادیان زاهدان (مفاز)

[تاریخ:] ۰۶ خرداد ۱۴۰۰

 

استراتژی بهائیان برای نزدیک شدن به اپوزوسیون

بررسی شانتاژ رسانه‌ای تشکیلات بهائیان نشان می‌دهد این گروه سعی دارد تا ابعاد ضد ایرانی و بی وطنی خود را کتمان کند تا با این حربه نظر به‌ظاهر ناسیونالیست ها و اپوزسیون خارج کشور را به خود جلب نماید.

پایگاه خبری مفاز – از آنجاکه تاریخ فرقه ضاله بهائیت مملو از خباثت‌ها وخیانت های سردمداران آن می‌باشد، مهره‌های این فرقه ضاله به تحریف تاریخ و نشر اکاذیب روی آورده اند. قاسم بیات یکی از این مهره‌های دروغ‌گوی بهائی است که تمام تلاش خود را به کار بسته تا با جعل تاریخ و تحریف واقعیت‌ها خیانت سردمداران این فرقه ضاله را توجیه نماید.

به عبارت دقیق‌تر، این شخص و مهره‌هایی مانند وی سعی دارند تا واقعیت را وارونه کرده و حقیقت را مهجور کنند. کسی که اطلاعات اندکی از مبانی این فرقه ضاله داشته باشد و صحبت‌های مبلغان کذاب بهائی را بشنود و یا پیرامون گفته‌های آنان تحقیق کند به‌وضوح درخواهد یافت که این طایفه تا حد کذاب و دروغ‌گو می‌باشند.

برای نمونه مبلغ بهائی که در این یادداشت نام وی برده شد دریکی از صبحت های خود گفته بود خیانت به میهن در بهائیت به‌شدت مذموم است! این مبلغ بهائی در حالی چنین مطلبی را گفته است که بها، سرکرده و خدای این فرقه ضاله با صراحت تمام اعلام کرده لیس الفخر لمن یحب الوطن (حب وطن افتخاری ندارد) که با این وصف در بهائیت وطن از اساس معنایی ندارد که خیانت به آن مفهومی داشته باشد.

جالب است امروزه بهائیان که مروجان بی‌وطنی هستند و این امر را به‌عنوان فخری برای خود محسوب می‌کنند چگونه در برابر دروغ‌پردازی‌های این مهره فرقه سکوت کرده و چیزی نمی‌گویند. مگر بهائیان در مانیفستی که از خود ارائه می‌کنند ننوشته که تعصب وطنی و غیرت میهنی کاری اشتباه است!

بررسی شانتاژ رسانه‌ای تشکیلات بهائیت نشان می‌دهد این گروه جاسوسی و ضد ایرانی در نوع عملکرد خود تغییری ایجاد کرده و سعی دارد تا ابعاد ضد ایرانی و بی وطنی خود را کتمان کند تا نظر به‌ظاهر ناسیونالیست ها و اپوزسیون خارج کشور را به خود جلب نماید.

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]