[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه]: اطلاعات

[تاریخ:] ۱۰ مهر ۱۳۶۱

[شماره:] ۱۶۸۳۷

 

گزارش مجلس

علی موحدی ساوجی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مردم مسلمان و صبور ایران که با ایثار جان و مال خود همیشه پشتوانه انقلاب بوده و هستند گفت:

اصلی جلوه دادن جریانات بدلی

دشمنان خطرناک اسلام میکوشند با ایجاد خطوط انحرافی، مسائل فرعی را اصلی جلوه دهند و به‌ جای جریانهای ضد انقلاب حقیقی، جریانهای بدلی را قالب کنند. امروز دشمنان واقعی ما آمریکا و شوروی و اقمار و جوجه‌های آنها در خارج و داخل کشورند. برای درجه‌بندی، مهمترین دشمن داخلی ما منافقین و [ناخوانا] مسلح و کمونیستهای محارب و بعد لیبرال‌ها و ملی گراها، سلطنت‌طلب‌ها، سرمایه‌داران خون‌آشام، احتکار کنندگان، روشنفکران شرق یا غرب‌زده، فراریان و طاغوتیان هستند که جبهه متحد ضدانقلاب را تشکیل می‌دهند در درجه بعد توده‌ای‌ها، عوامل نهضت آزادی، خلق مسلمانیها و در مراحل آخر انجمن حجتیه قرار دارند ساده لوحها و نادانهائی که پیرامون مرجعیت و اعلمیت سرگردان‌اند. انجمن حجتیه از این نظر که قبل از انقلاب اساسشان بر مبارزه با بهائیان و عدم دخالت در سیاست و پرهیز از مبارزه با رژیم شاه و در مواردی همکاری با آن رژیم استوار بوده یک جریان باطل و انحرافی محسوب می شده و می‌شوند و اگر الآن هم کسانی با چنین افکار و بینش‌های انحرافی باشند باطل و محکوم‌اند. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]