[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

اداره کل تأمین اجتماعی استان کرمان

موضوع: خانم روح‌انگیز راسخی - ۶۵۲۱۱۳۶۴

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۶۰۰۸۹ مورخ ۱۴ مهر ۱۳۸۷ ضمن اعاده یک جلد پرونده فنی نامبرده به آگاهی می‌رساند:

موضوع احتساب سوابق پرداخت حق بیمه و همچنین نقل و انتقال حق بیمه با کسور بازنشستگی افراد منتسب به فرقه ضاله بهائیت از سوی مراجع ذیصلاح تحت بررسی قرار دارد که در صورت حصول نتیجه پاسخ مقتضی متعاقباً اعلام خواهد شد

 

عباس صابری

مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان

[امضا]

[ناخوانا]- [؟] ۱۵۳۱۳

 

[یادداشت دستنویسی شماره در پایین صفحه]

[آدرس]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]