[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تهران به تاریخ سوم خرداد ماه ١٣٣٩

کارگزینی شماره ٣/۳۴۲۴

خواهشمند است در پاسخ باین شماره اشاره شود

 

بانک ملّی ایران

مرکز: تهران

 

[لیست شعبه های بانک در تهران در بالای صفحه]]

 

آقای جعفر رحمانی یگانه

بطوریکه تفاضا نموده‌اید با بازنشستگی شما از تاریخ هشتم خرداد ماه ١٣٣٩ موافقت میشود و از تاریخ مزبور ماهیانه مبلغ ١٣،٧٢٠ ریال (سیزده هزار و هفتصد و بیست ریال) حقوق بازنشستگی دریافت خواهید داشت.

در این موقع که پس از سالها خدمت و کمک ببالا بردن نام بانک ملی ایران وارد مرحله استراحت میشوید بانک ملی ایران وظیفه خود میداند که از خدمات صادقانه و کوشش و پشتکار شما در طول مدت خدمت تشکر و قدردانی نماید.

 

بانک ملی ایران

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]