[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آهنگر [روزنامۀ فکاهی]

[تاریخ:] ۲۷ فروردین ۱۳۵۸

شماره: ۱

 

صورتجلسات محرمانه

حسین عازمی خواه

مقدمه:

صورتحساب محرمانه، صورتحساب عده‌ای از نمایندگان انقلابی چلنگر خانه است که به ترتیب عبارتند از: شکاک‌پور، اعتراض‌الدیوان، خوشبین میرزا، شرافت‌السلطنه خانم و کلماتور‌پیشه، ناگفته نماند که گاهی افرادی نظیر ورورجادو و وروجک هم در این جلسات به طور افتخاری شرکت می‌کنند.

شکاک‌پور گفت: آقا شما حق ندارید به کسی تهمت بزنید.

اعتراض‌الدیوان فریاد کشید: من مدرک دارم، دلیل دارم، ببینید، ما مردم شریف و انقلابی با نثار خون خود، در حالی که داغی آسفالت تابستان و سوز و سرمای زمستان را در پاهای برهنه خویش احساس می‌کردیم، دو هزار و پانصد و سی‌وهفت سال تاریخ منحوس شاهنشاهی را منقرض کرده‌ایم؛ بنابراین هرکدام ما باید دو هزار و پانصد و سی‌وهفت تومان شب عید پاداش می‌گرفتیم. حال‌آنکه دولت فقط دو هزار و پانصد تومان پرداخت کرده است. شما بگویید: مابه‌التفاوت، یعنی این سی‌وهفت تومان‌ها به کیسه چه کسی می‌رود؟ شکاک پور گفت: تو کمو‌نیستی، تفرقه‌اندازی. شما آدم‌ها قصد تجزیه ایران را دارید. شما را باید به عنوان ضد انقلابی به کمیته معرفی کرد.

دکلماتور‌پیشه گفت: من حدس می‌زنم این آقا ساواکی باشد. شرافت‌السلطنه خانم اظهار داشت: قیافه‌اش داد میزند بهائی است. خوشبین میرزا نظر دارد: شاید از تفاله‌های رژیم سابق باشد.

اعتراض‌الدیوان در حالیکه رنگ از صورتش پریده بود گفت چرا تهمت میزنید؟ کی گفته هر کس از دولت انتقاد کند یا کمونیست است یا بهایی یا ساواکی یا تفاله رژیم سابق؟ این حرف‌ها مجدداً اختناق می‌آورد. با این وصله زدن‌ها اگر به من رحم نمی‌کنید، به خودتان رحم کنید.

همه اعضای جلسه که از کوره دررفته بودند یک‌باره به اعتراض‌الدیوان حمله کردند دست و پای او را بستند تا به کمیته تحویل بدهند.

جلسه بدون به صدا درآمدن زنگوله شکاک‌پور خاتمه یافت.

پایان

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]