[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۶۱ – صفر ۱۴۰۳ – ۱۹۸۲ میلادی

شماره: ۱۱۷۴۸

تلفن ۶-۳۱۰۲۵۱

 

بسمه تعالی

آگهی استخدام

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل کادر پزشکی خود تعدادی پزشک عمومی واجد شرایط به شرح ذیل استخدام می‌نماید.

شرایط استخدام

- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور و معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران

- تابعیتت ایران

- انجام تعهّدات خدمتی مربوط طبق مقرّرات وزارت بهداری و دارا بودن پروانهٴ دائم پزشکی

- دارا بودن حداقل ۴ سال سابقه کار

- دارا بودن برگ‌پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم

- سپردن ۵ سال تعهّد خدمت در هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

- حدّ اکثر سن ۴۵ سال

از داوطلبان واجد شرایط تقاضا می‌شود فرم ذیل را تکمیل نموده و به همراه دو قطعه عکس حداکثر تا تاریخ ۵ دی ۶۱ به اداره استخدام هما واقع در خیابان استاد مطهری نبش خیابان دکتر مفتح (مبارزان سابق) ارسال دارند.

نام و نام خانوادگی:

شماره شناسنامه: محل صدور:

تاریخ و محل تولّد

آخرین مدرک تحصیلی و تاریخ اخذ آن:

سوابق کار:

آدرس:

تلفن: محل کار ----- منزل -----

امضاء داوطلب

[آرم] هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]