[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] مسیر

[تاریخ:] ۲۵ اردیبهشت ١٣٩٩

 

بهائیت

در سایه ی حسن توجه مسئولین کرج به مسائل زیست محیطی؛ تشکیلات بهاییت با ایجاد تشکل های مردمی بی هویت یا نفوذ در سَمَن های فعال، اهداف شوم خود را دنبال می کند.

سازمان های مردم نهاد (سَمَن ها)، از بسترهای مورد توجه تشکیلات سیاسی بهاییت برای نفوذ به شمار می روند و بنابر ابلاغ بیت العدل، مستقر در سرزمین های فلسطین اشغالی، بهاییان با استفاده از ظرفیت های موجود در کشور، برنامه های هدفمند خود را از طریق سَمَن ها دنبال می کنند.

در سال های اخیر، نفوذ بهاییت به بهانه فعالیت های زیست محیطی از سوی سازمان ها و نهادهای امنیتی و نظارتی مسئول اطلاع رسانی و هشدارهای لازم داده شده و در سایه حسن توجه مسئولین شهرستان کرج و استان البرز، تشکیلات بهاییت در پوشش گروهی غیر رسمی و بی هویت به نام دوستداران محیط زیست، اهداف خود را دنبال میکند. نحوه عملکرد این گروه غیر رسمی نشان می دهد عوامل این تشکیلات جاسوسی ضمن توسعه ارتباط خود با مدیران مختلف بخش های دولتی استان با سوء استفاده از حسن نیت و دغدغه شهروندان برای حفاظت از محیط زیست، توسعه شبکه و یارگیری خود را دنبال می کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرج در تقدیر و تشکر از افراد فعال در حفظ، حراست و احیاء عرصه های منابع طبیعی در سال ١٣٩٨، از خانم س . ع، عضو فعال تشکیلات بهایی به عنوان عضو فعال تشکل های مردمی تقدیر کرده است. این مُبلّغ بهایی با سوء استفاده از ظرفیت های دولتی موجود و دلسوزی مسئولین استان برای حفاظت از محیط زیست، مدیریت پسماند و … ، عضو کارگروه های تخصصی و فرهنگی برخی سازمان های کرج نیز می باشد.

تشکیلات سیاسی بهایی برای نفوذ در جامعه، نقش مدیریت تشکل های مردمی را به بهاییان واگذار کرده تا آنها با استفاده از نیرو، ظرفیت و علاقه مندی شهروندان و در پوشش فعالیت های مردمی، اهداف تشکیلاتی خود را محقق سازند. در حالی که اکثریت اعضاء با صرف انرژی، وقت و هزینه،‌ فعالیت های صورت پذیرفته را در جهت علاقه مندی خود و خدمت به جامعه می دانند و البته اعضاء تشکیلات بهایی نیز پس از تعمیق رابطه دوستی به دنبال صید طعمه های خود برای دعوت به جلسات بهاییت هستند. حمایت های سازمان های دولتی از سمن ها، جذابیت حضور اعضاء در فعالیت های گروهی، ارائه امکانات نهادهای دولتی و نیمه دولتی به سمن ها، موجب می شود اعضاء علاقه مند هم بدون اطلاع از واقعیت های موجود، بازیگران توطئه ی شومِ نفوذِ بهاییت، تحت عنوان خدمت به جامعه شوند.

از مسئولین خدمتگزار و دلسوز کرج و استان البرز انتظار دارد نسبت به حمایت از فعالیت یک گروه غیر رسمی و ثبت نشده به نام دوست داران محیط زیست بررسی ها و برخوردهای قانونی لازم صورت پذیرد و همچنین از نفوذ مُبلّغین فعال بهاییت در کارگروه های تخصصی و فرهنگی سازمان های دولتی کرج و البرز،‌ جلوگیری شود.

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]