مسیح فرهنگی

متولد ١٢٩١ در لرزین، نزدیک شهسوار، مازندران

در تاریخ ٣ تیر ۱۳۶۰ در تهران تیرباران شد

 

مسیح فرهنگی پزشکی زبردست بود و در رشت مطب داشت. در سال ١٣٢١ برای ترویج آئین بهائی با خانوادۀ خود به عراق مهاجرت کرد و عضو محفل روحانی ملی[۱] عراق شد. چند سال بعد دولت عراق دستور داد عراق را ترک کند، و او به ایران بازگشت. از سال ١٣٢٨ تا ۱۳۳۵ عضو محفل روحانی ملی ایران بود تا اینکه به ترکیه مهاجرت کرد و شش سال در آنجا اقامت داشت. در ترکیه هم به عضویت محفل روحانی ملی انتخاب شد.  بعد از شش سال دوباره به ایران بازگشت و پس از مراجعت باز هم عضو محفل ملی ایران شد.

در سال ۱۳۴۷ به عضویت هیئت مشاورین قاره[۲] آسیا انتخاب شد و تا زمان بازداشت در این وظیفه مشغول به فعالیت بود. در دی ۱۳۵۸ بازداشت شد و به زندان اوین رفت.  در روز ٣ تیر ۱۳۶۰ به همراه سه بهائی دیگر، بدیع الله فرید، یدالله پوستچی و ورقا تبیانیان (تبیانی) تیرباران شدند.  اجسادشان در حضور صدها نفر در گورستان بهائی تهران به خاک سپرده شد.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

[۱] محفل روحانی ملی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر کشور انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن کشور است.

[۲] هیئت مشاورین قاره‌ای: افرادی که با تصمیم بیت‌العدل اعظم برای دوره‌ای پنج ساله انتصاب می‌شوند و در حیطه فعالیتشان که شامل چندین کشور در یک قاره است به تشویق افراد و تحکیم جوامع بهائی می‌کوشند. مشاورین قاره‌ای در ارتباط با محافل روحانی ملی نقش مشورتی دارند.