تاج‌زاده: " ما در انقلاب در اعدام مخالفین خیلی با احتیاط عمل کردیم. کلا ۵۰۰ نفر اعدام شدن تازه اونا هم دزد و فاسد بودن، معلوم نیست بی‌دین بودن بهایی بودن چی بودن..."