[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] مشرق نیوز

[تاریخ:] ۲۱ خرداد ۱۳۹۳

 

تصاویری از تظاهرات مردم تهران علیه نخست وزیر بهایی

در روز موعود جمع زیادی از مردم با حضور شهیدان نواب صفوی، سید عبدالحسین واحدی، سید حسین امامی و...، قرآن و بیرق به دست به سوی مجلس شورای اسلامی به راه افتادند.

گروه تاریخ مشرق- عبدالحسین هژیر در خانواده ای بهایی زاده شد. در دوران جوانی، پست های منطقه ای متعددی را تجربه کرد و در برخی کابینه ها، از جمله کابینه احمد قوام نیز به وزارت نیز رسید.

در بیستم خردادماه ۱۳۲۷، زمزمه نخست وزیری او آغاز شد و در بیست وسوم همان ماه، به این پست رسید. گفته می‌شد که محمدرضا و اشرف پهلوی نسبت به نخست وزیری وی تمایل فراوان داشتند و در حد توان، بستر آن را فراهم کرده بودند. عالم مجاهد مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی که هژیر را از وابستگان و عاملان انگلستان می‌شمرد، با اعلام یک راهپیمایی از منزل خود به سوی مجلس شورای ملی، مخالفت خویش را با وی اعلام کرد.

در روز موعود جمع زیادی از مردم با حضور شهیدان نواب صفوی، سید عبدالحسین واحدی، سید حسین امامی و...، قرآن و بیرق به دست به سوی مجلس شورای اسلامی به راه افتادند. در برابر مجلس قوای نظامی با اسلحه گرم و سرد به مردم حمله کردند و عده زیادی را به شدت مجروح ساختند. تصاویری که پیش روی داریدنمایانگر این رویداد تاریخی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]