[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۵ تیر ۱۳۲۴

 

جناب آقای استاندار استان ۱۰

محترماً به عرض می‌رساند: این جانب اسماعیل فرهمند ورنامخواستی، [ناخوانا] وکیل نایب‌الوکالهٴ مخدّره شاهزاده‌خانم همشیرهٴ خود، عیال ابراهیم اشراقی ورنامخواستی از طرف موکّله، شرحی به پاسگاه مبارکهٴ لنجان شکایت نموده و اینک برای صدور امریّه مؤکّد دایر به رسیدگی کامل خاطر عالی را هم مزاحمت می‌نمایم: ابراهیم اشراقی تقریباً در ۱۸ سال قبل با خواهر این جانب ازدواج نموده و پس از مدّتی از قید اسلامیّت خارج و بهائی شده. از تاریخ بهائی شدنش تا کنون پیوسته بهانه‌جویی نموده و موجبات آزار مشارٌالیها (موکّله) را فراهم و بسا اوقات هم او را تهدید به قتل می‌نماید. بلکه او را هم کیش خود (بهائی) بنماید. از نظر این‌که مخدّره اطاعت مشارٌالیه را نکرده و بهائی نشده، مدّت‌ها است از پرداخت نفقهٴ عیال و چهار اولاد خودش خودداری کرده و تکفّل آنها به عهدهٴ این جانب یا پدرم بوده است. با این اوصاف باز قناعت به سوء رفتار مستمرّهٴ خود نکرده و چند شب قبل ابراهیم نام‌برده، با عدّه[ای] هم‌کیشان خود هم‌دست شده که حاجی‌آقا برادرش و زوجهٴ حاج‌آقا و خواهر حاج‌آقا و مختار و ناصر [که] همشیره‌زاده‌های ابراهیم باشند، به منزل همشیره ریخته و تمام اموال منقول او را از طلا و جهیزیّه و غیره برده‌اند و مشارٌالیها را هم مضروب نموده‌اند. با زحمت زیاد از چنگال آنها فرار نموده که مقتول نشود و فعلاً در منزل پدر خود با حالت پریشان و سخت بستری می‌باشد. ضمناً یک طغرا قبالهٴ ملک را که پدرم برای او خریده بود، در اطاق بوده با اثاثیّه برده‌اند. چون از جهت اختلاف مذهبی دیگر تأمین جانی برای هیچ یک از ماها نیست، به علاوه تولید اختلاف و مشاجرات محلّی هم می‌کند و ممکن است فتنهٴ عظیم در محلّ ایجاد شود که بعداً نشود جلوگیری نمود، تقاضا دارم مقرّر فرمایید به فوریّت رسیدگی به این موضوع شده و مرتکبین را مجازات و تکلیف قانونی و شرعی این ازدواج را معیّن فرمایند. ۵ تیر ۱۳۲۴

[امضاء]

 

[ تمبر وزارت دارایی ].

[دستنوشته ۱:] سابقه.

[دستنوشته ۲:] رونوشت در تعقیب مراسلهٴ اخیر به ژاندارمری ارسال شود که در رسیدگی به قضیّه و جلوگیری از وقوع شرارت و نزاع اقدام لازم معمول دارند. ٧ تیر ۱۳۲۴.

[دستنوشته ۳:] آقای شهری، ٧ تیر۱۳۲۴.

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]