[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم محفل روحانی اصفهان]

 

نمرهٴ: (۶۵؟)

تاریخ: دوّم شهرالنّور سنهٴ ۱۰۲، مطابق ۵ تیر ماه جلالی ۱۳۲۴؛

ضمیمه: یک برگ

 

جناب آقای استاندار استان دهم

با نهایت توقیر و احترام، عین معروضهٴ ابراهیم اشراقی ورنامخواستی (یکی از بهائیان ورنامخواست) که حاکی از هجوم شبانهٴ عدّه[ای] از اهالی به خانهٴ مشارٌالیه و مضروب ساختن او می‌باشد، تقدیم و چون به طوری که این محفل به جریان امر سابقه دارد، ممکن است به عناوین دیانتی در آن محلّ و اطراف انعکاسات سوئی حاصل و موجبات اغتشاش و سوء اتّفاقات فراهم گردد. استدعا دارد امر و مقرّر فرمایند موضوع به هر چه زودتر به دقّت رسیدگی و موجبات احقاق حقّ مشارٌالیه را فراهم و از اعمال هرگونه اقدام سوئی که ممکن است منجرّ به فساد و اغتشاش کلّی بشود، جلوگیری به عمل آید. با تقدیم احترام.

از طرف منشی، [امضاء]

[مهر: محفل روحانی بهائیان اصفهان، سنهٴ ۸۰]

 

[دستنوشته:] ۲۶۳۱ – ۷ تیر ۱۳۲۴، فرماندهی هنگ ژاندارمری اصفهان، عین دادخواست مورّخ ۵ تیر ۱۳۲۴ ابراهیم اشراقی ورنامخواستی مبنی بر شکایت از اشخاصی که او را مضروب نموده‌اند، فرستاده می‌شود. دستور فرمایند فوری رسیدگی و اگر اشخاص در محلّ برخلاف انتظامات اقدامی می‌نمایند، جلوگیری نموده، نتیجه را ضمن اعادهٴ عین دادخواست اعلام دارند. استاندار استان دهم، [امضاء]، ۷ تیر ۱۳۲۴.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]