[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] انتخاب

[تاریخ:] ۱۷ اسفند ۱۳۹۱

 

مصباح یزدی: ایرانی‌گری شعار بهائیان است

عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: هیچ وقت ایرانی بودن نباید جای اسلام را بگیرد، ایرانی گری شعاری است که بهایی ها هم می گفتند و این افتخار نیست. باید بدانیم که هیچ چیزی در عالم قابل مقایسه با اسلام نیست و همه چیز فدای اسلام است و هر چیزی در پرتو اسلام رشد می کند

مصباح یزدی با تاکید بر اینکه این دسته از افراد باید بدانند ما پیرو تئوری و اندیشه‌ ای هستیم که امام به ما یاد داده است، گفت: امام می فرماید رئیس جمهور منتخب مردم اگر از طرف ولی فقیه نصب نشود طاغوت و اطاعت امر از او حرام است...

عضو مجلس خبرنگان رهبری تأکید کرد: هیچ وقت ایرانی بودن نباید جای اسلام را بگیرد، ایرانی گری شعاری است که بهایی ها هم می گفتند و این افتخار نیست. باید بدانیم که هیچ چیزی در عالم قابل مقایسه با اسلام نیست و همه چیز فدای اسلام است و هر چیزی در پرتو اسلام رشد می کند.

وی تصریح کرد: اگر کسی بگوید دوران اسلام گرایی گذشته، فردا می گوید دوران خداپرستی و اخلاق نیز گذشته است. مگر اومانیست ها و نسبیت گرایان اکنون نمی‌گویند؟ یک روز می گویند هم جنس گرایی خوب است و روز دیگر ممکن است بگویند بد است...

وی خطاب به حاضران گفت: مراقب باشید حرفهای غلط نگویند، نیایند بگویند از حکومت صالحان حرف می‌زنیم و رئیس‌جمهور ونزوئلا را مطرح کنند. ما در یک کلام قائل به اسلام، احکام اسلامی و در عمل به نایب امام زمان(عج) که همان ولی‌فقیه است، هستیم.

وی ادامه داد: اولین وظیفه در مقابل امدادهای خداوند به جامعه ما اصالت اسلام است. اسلام همان است که خدا و پیغمبر گفته اند. تفسیرهای دیگر شیطان است و می خواهند ما را از مسیر خارج کنند.

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]