[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی[۱]

[بخش هفتم، اقلیتها]

[صفحه:] ۶۰۳

 

در مورد ثبت واقعه ازدواج اقلیتهای غیر رسمی

 

بسمه تعالی

 

شماره ۸۹۸ – ۷۸

تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۷۸

 

حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای موسوی لاری

وزیر محترم کشور

 

با سلام

احتراماً به اطلاع میرساند نظر به این که تاکنون شكواييههای متعددی در خصوص عدم ثبت واقعه ازدواج معتقدین به فرقهای که جز ادیان رسمی کشور نیستند، به دبیرخانه هیأت واصل شده است و ادارات ثبت احوال مستنداً به بخشنامه شماره ۱۱۳۴ /۴۳ مورخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۷ ثبت احوال (تصویر پیوست) از ثبت این ازدواجها امتناع میورزند و این در حالی است که اولاً رعایت حقوق انسانی تمام شهروندان به استناد اصل ۱۴ قانون اساسی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و برخورداری از حقوق انسانی و اجتماعی را قانون اساسی طی اصل بیستم حق همه افراد ملت دانسته است و ثانیاً ثبت واقعه ازدواج برای نظم عمومی امری بدیهی بوده و از آثار سوء اجتماعی عدم ثبت جلوگیری مینماید و مهمتر از همه این که در فقه اسلام ازدواج تمام فرق (اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب) پذیرفته شده، لذا خواهشمند است با لحاظ مراتب فوق دستور فرمایید در خصوص حل معضل یاد شده و عندالاقتضاء لغو بخشنامه مذکور تمهیدات لازم و شایسته اتخاذ و نتیجه را به این هیأت اعلام نمایند.

حسین مهرپور

مشاور رییس جمهور و رییس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [از کتاب: وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۱۳۷۶ - ۱۳۸۴، دکتر حسین مهرپور، تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۴]