[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] صبح آزادگان

[تاريخ:] دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۶۰ - ۲۰ ربيع الثانی ۱۴۰۲ - ۱۵ فوریه ۱۹۸۲

[شماره:] ۵۹۱

 

نگاهی به انجمن حجتیه

مصاحبه با مهندس طیب، عضو سابق انجمن و یکی از اعضاء کنونی عباد صالح

قسمت دوم:

... بهائیت به عنوان یک فرقه خطر عمده معرفی میشود اما امپریالیسم امریکا و سلطه‌ی آن بر ايران در درسهای انجمن اصلا مطرح نبود

... بهائیت به عنوان یک مذهب و فرقه‌ای که می‌خواهد انحراف در عقايد مسلمان‌ها ایجاد کند خطر عمده می‌شود، اما امپریالیسم امریکا و سلطه‌ی آن بر ایران، اینها مطرح نیست. بهائیت‌ حتی از نگاه ما یک تشکیلات سیاسی بیش از آنچه که یک تشکیلات مذهبی باشد یعنی یک مسلکی است که مولود صهیونیسم و امپریالیسم است و طبیعی است که با این تشکیلات سیاسی مبارزه‌ی سیاسی باید کرد، بهائیتی که واقعیت داشت و در جامعه ما که سمبلش دکتر ایادی بود، سمبلش ثابتی بود، سمبلش هژبر یزدانی بود اینها سمبل بهائیت واقعی در جامعه بودند اما انجمن با این بهائیت که همان خطر سیاسی استعماری صهیونیستی را ایجاد می‌کرد، مبارزه نمی‌کرد انجمن با مبلغین بهائیت مبارزه می‌کرد، استدلالات بهائیت را رد می‌کرده بعد سیاسی بهائیت برایش مطرح بود، بلکه بعد ایدئولوژیک بهائیت مطرح بود، یعنی نه تنها به مبارزه با امپریالیسم و صهیونیسم و رژیم شاه نمی‌پرداخت بلکه فقط به بعد ايدئولژیک آن می‌پرداخت در جائی که بهائیت یک مسلک سیاسی استعمار است، و در عمل هم باز گفتیم که در رابطه با امام زمان و اعتقاد به امام زمان به جای اینکه برود و در مبارزه اجتماعی شرکت کند تا حکومت‌های منصب که حق ولایت امام زمان را در حکومت غصب کرده‌اند و اینها را از منصب حکومت کنار بزند و نظام ولایت را در جامعه حاکم کند، فقها را یعنی فقهای عادل را بر سر کار بیاورد بجای شرکت در این مبارزه‌ی اجتماعی و سیاسی برای تحقق نظام سیاسی و اجتماعی اسلام به گریه و افسوس و دعا خواندن و امثال اینها و محبت به امام زمان بسنده می‌کند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]