[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

دادستان کل انقلاب

جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

تاریخ: ۵ اسفند  ۵۸

شماره: ۶/ ۱۰۱۶۷۸/ ۱۴

پیوست

بموجب این حکم به آقایان حجت الاسلام والمسلمین سید هادی خسروشاهی و محمد چراغی از دادستانی انقلاب اختیار داده میشود که وجه الاجاره مستغلات و ساختمانهای مربوط به سید علی قدس جورابچی واقع در خیابان [حذف شده]  که از سران فرقه بهائی است و اکنون در خارج از کشور بسر میبرد جهت تهیه و توزیع منشورات اسلامی بزبانهای خارجی و فارسی و تبلیغات اسلامی دریافت و مصرف نمود و [ناخوانا] کامل را بدادستانی انقلاب اطلاع دهند.

دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران

علی قدوسی

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]