[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بنیاد مستضعفان

سازمان اموال مصادره شده

 

بسمه تعالی

 

شماره: ۲۷۸

تاریخ: ۳ مرداد ۱۳۵۸

پیوست: ندارد

 

احتراماً به آگاهی می‌رساند که شرکت سهامی امنا برابر حکم صادره از دادگاه انقلاب اسلامی ایران ضبط و توقیف شده است، لذا به آقای قربانی مأموریت داده می‌شود.

۱-گلستان جاوید.

را که جزء اموال این شرکت می‌باشد ضبط و توقیف نمایند.

 

سرپرست موقت شرکت سهامی امناء

[مُهر – مهندس آزادگان – بنیاد مستضعفان. سازمان اموال مصادره شده]

[امضاء]

 

آدرس [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]