[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[ستاد] اجرائی فرمان حضرت امام

(اموال در اختیار ولی‌فقیه)

نمایندگی استان فارس

 

شماره: ۱۰۳۱۳-۱۷۳ دب-ن

تاریخ: ۲۳ بهمن ۷۴

پیوست: -----

ریاست محترم اداره ثبت‌اسناد و املاک شیراز

سلام‌علیکم

احتراماً، پیرو رونوشت نامه شماره ۶۵ / ۴۴- ص / ۱ – ۴۹ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز عنوان آن اداره به پیوست تصویر حکم ۱۴۷ مورخ ۳ آبان ۷۴ دادگاه انقلاب شیراز و تائید حاج‌آقا نیری نماینده محترم مقام معظم رهبری مبنی بر مصادره یک باب منزل مسکونی سه‌طبقه به پلاک ثبتی ۱۴/ ۵۲۴ واقع در بخش ۳ شیراز بنام خورسند و سیوشانسیان ارسال، مقتضی است نسبت به ابطال سند ثبتی یاد شده و صدور سند جدید بنام این ستاد اقدام و نتیجه اعلام گردد.

ضمناً برادر جعفر ملکی بعنوان نماینده این ستاد جهت امضاء اوراق و دفاتر معرفی میگردد./.

رئیس ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) استان فارس

از طرف محمد کرمی

[امضا]

[مهر رسمی] ستاد اجرائی نمایندگی استان فارس

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

دفتر بایگانی

۵ اردیبهشت ۷۵

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

۷۵۸

۵ اردیبهشت ۷۵

آدرس: [آدرس]

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]