[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

بنیاد مستضعفان مازندران

«شهرستان آمل»

 

تاریخ: [٣] آبان ۱۳۶۲

شماره: ۴۵۶۱ /۴۰۲

پیوست: -----

 

آقای کثیری

چون گلستان جاوید جامعه بهائیان که کلیه اموال شرکت امناء بنفع بنیاد مستضعفان مصادره گردیده است لذا جهت تخلیه سرایدار و دفن نمودن افراد بهائی خودداری نمائید و بنیاد در نظر دارد در آن مکان خوب جهت ساختمان‌سازی اقدام نماید.

 

برادر شما [عموزادی]

[امضا روی مهر رسمی]

سرپرست بنیاد آمل – بابل – بابلسر

 

آدرس – آمل خیابان نور جنب سیاه ساختمان سعیدیان طبقه سوم

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]