[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

بنیاد مستضعفان مازندران

شهرستان آمل

 

تاریخ: ٣٠ آبان ١٣۶۲

شماره: ۴۵۶۱ /۴۰۲

پیوست: -----

 

آقای کثیری

چون گلستان جاوید جامعه بهائیان که کلیه اموال شرکت امناء به نفع بنیاد مستضعفان مصادره گردیده است لذا جهت تخلیه سرایدار و دفن نمودن افراد بهائی خودداری نمایید و بنیاد در نظر دارد در آن مکان خوب جهت ساختمان‌سازی اقدام نماید.

 

برادر شما: عموزادی

سرپرست بنیاد آمل- بابل – بابلسر

[امضا روی مهر رسمی]

 

[آدرس]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]