[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:]

[تاریخ:] چهارشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۳۶۴ – بیست و سوم محرمالحرام ۱۴۰۶ – ۹ اکتبر ۱۹۸۵

[شماره:] ۱۷۷۰۹

[صفحه:] ۴

 

معاون اقتصادی دادسرای انقلاب اسلامی تهران:

اجازه نمیدهیم توطئه گران با ثروت اندوزی و بازپسگیری اموال نامشروع به انقلاب و ارزشهای اسلامی ضربه وارد کنند...

...معاون اقتصادی دادسرای انقلاب اسلامی تهران عملکرد دادستانی کل انقلاب اسلامی واقع در چهارراه شهید قدوسی را خوب توصیف کرد و اظهار داشت: یک نمونه از کارهای ارزنده این دادسرا دستگیری شش باند خروج غیرمجاز فرش به کشور امارات عربی متحده است که فرشهای مکشوفه سیصد میلیون ریال ارزشیابی شده است. کشف ۳۵ کیلوگرم طلا و نقره مربوط به یکی از عمال هژبر یزدانی از درون خاک نیز از جمله این موارد است.

وی اظهار داشت: در بررسی پرونده طاغوتیان چنانچه مواردی نظیر وساطت یا سفارش تلفنی کتبی و یا حضوری مشاهده شود، با خاطی با شدت بیشتری برخورد خواهد شد.

لذا افراد فرصت طلب سعی نکنند با تغییر چهره و یا استفاده از وجهه خوب افراد متدین در تبرئه کردن خود سوء استفاده کنند. زیرا دادسرا در صورت مشاهده چنین اقداماتی با قاطعیت بیشتر عمل خواهد کرد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]