[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

انا فتحنالک فتحاً مبینا

 [آرم]

جمهوری اسلامی ایران

بنیاد مستضعفان فارس

واحد اجرائی

 

از -----

به -----

موضوع -----

 

تاریخ ۲۹ شهریور ١٣۶۲

شماره ۲۶۸۵ / ۶ / ف

پیوست -----

 

بسمه تعالی

"ما برنده این جنگ هستیم و هیچ شکی و تردیدی در آن نیست."

(امام خمینی)

 

به: شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شیراز

از: بنیاد مستضعفان فارس

سلام علیکم.

عطف بنامه شماره ۲۶۸۸ مورخه ۱۳ شهریور ١٣۶۲ به اطلاع می‌رساند که خانم پروین دخت برجیس همسر احمد ادب بهائی فراری میباشد که اموال ایشان به حکم شماره ۲۶۰۱ مورخه  ۱۵ آبان ١٣۶۱ دادسرای انقلاب اسلامی شیراز توقیف و در اختیار این بنیاد قرار داده شده است.

ضمناً، متذکر میگردیم که هیچگونه نقل و انتقالی در اموال منزل صورت نگرفته است و مستاجرین منزل نیز از قبل در محل سکونت داشته‌اند، لذا مراتب جهت اطلاع اعلام میگردد. / ص

از طرف سرپرست موقت بنیاد مستضعفان فارس

 [امضا روی مهر رسمی]

۲۴ شهریور ١٣۶۲

ثبت سابقه پیوست شود.

۳۰ شهریور ١٣۶۲

[تعدادی یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

 [ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]