[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره: -----

تاریخ: -----

پیوست: -----

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[آرم]

دادسرای انقلاب اسلامی تهران

ریاست محترم کمیسیون اصل ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی

 

سلام‌علیکم،

عطف بنامه شماره ۱۵۴۳۹/۶ مورخ ۹ شهریور ۷۲ پرونده اتهامی آقای نصرا[لله] میر‌آفتاب و خانم شفاعیه میر‌آفتاب فرزندان نعمت ا[لله] دائر بر عضویت در فرقه ضاله بهائیت و فعالیت نامبردگان برای تشکیلات غیرقانونی بهائیت و خروجشان از استیمان دولت جمهوری اسلامی از بدو پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و متواری شدن بخارج از کشور نهایتاً بموجب دادنامه دادگاه انقلاب اسلامی با رعایت موازین شرعی و فتاوای فقها عظام مبنی بر عدم حرمت اموال اینگونه افراد حکم به مصادره کلیه اموال آنان صادر و باستناد حکم مبارک مورخ ۱۶ شهریور ۱۳۶۸ مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و فرمان مورخ ۶ خرداد ۶۸ حضرت امام امت رضوان ا[لله]. تعالی علیه و اظهارنظر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مورد تائید ایشان قرار گرفته و قطعی و لازم‌الاجرا بوده لکن حسب دستور مورخ ۱۳ دی ۷۱ ریاست محترم کل محاکم یک قطعه زمین متعلق به نامبرده و خواهرش جهت رفع نیاز آنها استثناء میباشد./ ح

معاون دادستان انقلاب اسلامی تهران

محمدعلی مهدوی

[مهر:] اندیکس شد

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

ورود به دبیرخانه مجلس شورای اسلامی

تاریخ: ۷ مهر ۷۱ ساعت -----

شماره: ۱۱۸۶۹ کد ۹

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

[ناخوانا]

[امضا]

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]