[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 [آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادسرای انقلاب اسلامی یزد

بسمه تعالی

 

تاریخ ۶ مهر  ١٣۵۹

شماره ۷۷ /۵۹ /٧٠

در وقت فوق‌العاده دادگاه تشکیل و پس از قرائت کیفر خواست و بررسی محتویات پرونده و شور و مذاکرات لازم ختم رسیدگی اعلام و بشرح آتی مبادرت به انشاء رأی مینماید

رأی دادگاه

 

در خصوص اتهام مهربان اختر خاوری فرزند بهرام دارای تسجیل بهائیت شماره [حذف شده]  مبنی بر عضویت در تشکیلات فرقه ضاله بهائیت و بالنتیجه جاسوسی برای اجانب چون آمریکای جهانخوار و اسرائیل غاصب و با توجه به اهداف نقشه‌های متعدد مبنی بر ایجاد حکومت بهائیت در ایران و اجرای دستورات صریح آمریکا و اسرائیل و محفل ملی ایران مبنی بر ظلم به مسلمین طبق مدارک ارسالی از مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران و طومارهای چندین متری مردم شهید پرور استان یزد و رهنمودهای آیت ا [لله]. مجاهد صدوقی دامت توفیقه که در پرونده ۵۹ /٧٠ منعکس است بزه انتسابی بنامبرده محرز و مشمول حکم شماره ۵۹ /٧٠ از نظر مصادره اموال میباشد ضمناً تأمین زندگی خانواده وی در صورت متواری نبودن و در قبال تعهد مبنی بر عدم فعالیت در امور فرقه ضاله مضله در حد متعارف و دیون نامبرده مستثنی میباشد.

دادگاه انقلاب اسلامی استان یزد

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]