[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادسرای انقلاب اسلامی استان یزد

 

تاریخ ۶ مهر ١٣۵۹

شماره ۷۷/ ۸۹/ ۷۰

پیوست -----

 

بسمه تعالی

 

در وقت فوق‌العاده جلسه دادگاه تشکیل و پس از قرائت کیفرخواست و بررسی محتویات پرونده و شور و مذاکرات لازم ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید

 

رأی دادگاه

در خصوص اتهام مهران اختر خاوری فرزند بهرام دارای تسجیل بهائیت شماره ----- مبنی بر عضویت در تشکیلات فرقه ضاله بهائیت و بالنتیجه جاسوسی برای اجانب چون آمریکای جهانخوار و اسرائیل غاصب و با توجه به اهداف نقشه‌های متعدد مبنی بر ایجاد حکومت بهائیت در ایران و اجرای دستورات صریح آمریکا و اسرائیل و محفل ملی ایران مبنی بر ظلم به مسلمین طبق مدارک ارسالی از مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران و طومارهای چندین متری مردم شهیدپرور استان یزد و رهنمودهای آیت ا [الله] مجاهد صدوقی دامت توفیقه که در پرونده ۵۹/۷۰ منعکس است بزه انتسابی به نامبرده محرز و مشمول حکم شماره ۵۹/۷۰ از نظر مصادره اموال می‌باشد ضمناً تأمین زندگی خانواده وی در صورت متواری نبودن و در قبال تعهد مبنی بر عدم فعالیت در امور فرقه ضاله مضله در حد متعارف و دیون نامبرده مستثنی می‌باشد.

دادگاه انقلاب اسلامی استان یزد

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]