[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دادسرای انقلاب اسلامی تهران – اوین

دادنامه

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

دگام – ۱۶۴۹۸

 

دادگاه انقلاب اسلامی تهران شعبه ۱۳ بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه شماره ۶۲/م /۳۳۷۷۷ اتهام امیر عزیزی فرزند عزیز الله بهائی متواری بخارج کشور بشماره شناسنامه [حذف ‌شده] صادره از بخش [حذف ‌شده] و ضیاء الله عزیزی فرزند امیر عزیزی و سوسن عزیزی فرزند امیر عزیزی و الهه عزیزی فرزند امیر عزیز و سیمیندخت عزیزی فرزند امیر عزیزی همگی بهائی متواری بخارج کشور مقیم آمریکا تحت نظر است.

گردشکار:

حدود صد سال پیش از شخص یهودی بنام ملا دانیال (ابراهیم) دو فرزند به اسامی مرتضی و عزیز‌اله بوجود میآید که بوسیله شخصی بنام الیاهو که از اسرائیل به ایران آمده بود بهائی میشوند بعد از فوت مرتضی و عزیزاله فرزندانشان جزء کادر اصلی و مرکزی بهائیان بخصوص در ایران میشوند و دامنه فعالیت آنها درجهت تبلیغ و ترویج بهائیت به همه دنیا از جمله بسیاری از کشورهای اسلامی مانند هند، ایران، عراق، شوروی، اندونزی و غیره سرایت میکند تا اینکه انقلاب اسلامی به پیروزی میرسد و بالاخره ضدیت و معاندت آنها با اسلام و رهبری معظم آن افزون‌تر و آشکار‌تر میگردد که نتیجه بعضی از آنها بسزای اعمالشان میرسند و به اعدام محکوم میشوند و بعضی دیگر بخارج از کشور متواری میگردند.

دلائل اتهام امیر عزیزی و فرزندانش.

۱-گزارش مرکز اسناد انقلاب اسلامی در مورد اینکه امیر عزیزی فرزند عزیز‌اله از پیروان فرقه ضاله میباشد.

۲- گزارش مرکز اسناد انقلاب اسلامی در مورد اینکه سیمیندخت عزیزی فرزند امیر وابسته به فرقه ضاله بهائیت میباشد و همچنین اظهارات یکی از مستأجرین وی که اظهار داشته نامبرده در خارج از کشور و احتمالاً آلمان میباشد.

۳- گزارش گروه تحقیق دادستانی در مورد برادران عزیزی که ابتداء کلیمی بوده و سپس بهائی شده‌اند و دو نفر از این هفت برادر بخاطر فعالیتهای ضد انقلاب (جلال و اسکندر عزیزی) اعدام شده‌اند.

۴- گزارش گروه تحقیق دادستانی انقلاب اسلامی در مورد یکی از املاک ضیاء ‌اله عزیزی فرزند امیر و بهائی بودن وی. صفحۀ ۱۴۸.

۵- گزارش دیگر گروه تحقیق دادستانی انقلاب اسلامی در مورد اینکه امیر عزیزی بهائی بوده و خود و خانواده اش به خارج از کشور فرار کرده‌اند و اینکه املاک وی واقع در خیابان [حذف‌شده] [ناخوانا] متعلق به فرزندان امیر عزیزی به اسامی سیمیندخت، سوسن، والهه عزیزی میباشد.

۶- از ص ۳۴۳ تا ۳۵۲ بخشی از کتاب خاطرات آقای عزیز‌اله عزیزی پدر امیر عزیزی که توسط فرزند دیگرش بنام دکتر ذبیح‌اله عزیزی تهیه و تنظیم گردیده که نشان میدهد این خانواده از سران بلکه بنیانگذاران بهائیت در ایران بوده‌اند و در این کتاب آمده است که عزیز‌‌اله در یکی از اعیاد بنی اسرائیل در یک خانواده فقیر ولی بی نهایت روحانی و متعصب و محروم متولد شده و پدرش (ملا دانیال) از خدا میخواسته که به او فرزندی ذکور عنایت کند تا اصول دین اسرائیل را به وی بیاموزد و او را جانشین خود گرداند که خدا چنین فرزندی به او داده و در عین تنگدستی بساط عیش و نوش گسترده و از نزدیکان دعوت کرد تا در این [ناخوانا] شرکت نمایند و این فرزند را آنقدر عزیز داشتند تا معروف به عزیز و بعداً عزیز ا[له] گشت و در سن پنج سالگی پدرش او را به مکتب گذارده و شروع به تحصیل زبان عبری و شبها نزد پدر خود میخوابیده و از او آیات تورات میآموخته تا اینکه شخصی بنام حاج الیاهو از اسرائیل به تهران آمده و با کلیمیان تماس پنهانی داشته و آنها را به بهائیت دعوت میکرده است و در نتیجه عزیز‌ا[له] و مرتضی برادرش بهائی میشوند.

۷- گزارش جامع واحد تحقیق بنیاد مستضعفان از ص ۳۹۹ تا ۴۱۰ که بیانگر وضعیت خانواده عزیزی از نظر مذهبی، سیاسی و اقتصادی است، در این گزارش نشان داده میشود که تمام خانواده عزیزی در جهت تبلیغ و ترویج و تفکر منحط بهائیت نه تنها در ایران بلکه درجهان از نظر ایجاد شبکه‌های ارتباطی و مسافرت به کشورهای مختلف از جمله اسپانیا، ژاپن، آمریکا، کانادا، انگلیس، اسرائیل و غیره و فراگیری زبانهای مختلف دنیا از هیچ اقدامی فرو گذار نکرده‌اند. ازجمله فعالیت آنها کتابهایی به زبانهای مختلف در جهت تبلیغ و ترویج بهائیت ترجمه و تألیف شده است. خارج کردن ارز از کشور توسط این خانواده:

فعالیت جهت خارج کردن ثروت خودشان از ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی انتشار ابلاغیه علیه جمهوری اسلامی.

۸- گزارش بنیاد شهید به دادستانی انقلاب اسلامی در مورد اینکه اقارب درجه اول امیر عزیزی بخارج از کشور متواری شده و دارای املاک بسیار در ایران میباشد.

۹- اظهارات اسکندر عزیزی فرزند عزیز ا[له] در مورد اینکه بهائی است و امیر عزیزی نیز از برادران وی میباشد ((لازم به تذکر است که نامبرده معدوم و اموالش مصادره شده است.))

۱۰- اظهارات سرایدار پاساژ عزیزی در مورد اینکه زمانی که امیر عزیزی ایران بوده اجاره بهاء پاساژ را از طرف برادرانش جمع آوری میکرده و همچنین گزارش مستاجران پاساژ عزیزی به دادستانی در مورد تعیین تکلیف مالکیت محل اجاره آنها و یک سند تنطیم اجاره که نشان میدهد امیر عزیزی نیز یکی از آن مالکین میباشد.

۱۱- کمک مالی امیر عزیزی جهت ابتیاع زمین مشرق الاذکار هلند و اعلام رسید یازده عدد قبض توسط محفل مقدس روحانی بهائیان هلند ص ۶۷۵ و ۶۷۶.

۱۲- نامه بیت العدل اعظم به برادران عزیزی از جمله امیر عزیزی و ذکر اینکه پدر آنان در مدت حیات مشغول عنایت مرکز میثاق و عواطف و مراحم حضرت ولی عزیز امرا[له] بوده و عزیزیها در آلمان خدمت هر یک اختری تابان هستند و اینکه در اعتاب مقدسه به یاد آنان دعا مینمایند. ص ۶۷۷ و ۶۸۲.

۱۳- کمک مالی عزیز ا[له] عزیزی پدر متهم امیر عزیزی به بیت العدل و تشکر آن مرکز از ایشان بعنوان روحانی ص ۶۸۳.

۱۴- کمک مالی امیر عزیزی به میزان صد هزار دلار به بیت العدل اعظم (مرکز جاسوسی بهائیان) و تشکر آنان از وی ص ۶۸۴ (خدا میداند که متهم چقدر کمک مالی کرده که اسناد آن بدست نیامده است).

۱۵- اظهارات متهم امیر عزیزی در مورد اینکه بهایی است و اموال فراوانی دارد ص ۷۰۶ تا ۷۱۱.

۱۶- گزارش تهیه شده توسط دو نفر از مأمورین دادستانی و کمیته در مورد خارج کردن اشیاء قیمتی از منزل امیر عزیزی که توسط آنها توقیف میگردد.

۱۷- نامه یکی از دختران امیر عزیزی به وی و ارتباط وی با محفل بهائیان در انگلستان ص ۷۱۸ و ۷۱۹.

۱۸- اظهارات ضیاء ا[له] عزیزی فرزند امیر در مورد اینکه بهائی است و اینکه دو تن از خواهرانش در خارج هستندص ۷۲۳ تا ۷۲۷.

۱۹- نامه عنایت ا[له] عزیزی به برادرانش از جمله امیر عزیزی در مورد اینکه جامعه بهائی همیشه پیشقدم در راه ترقی و سعادت کلیه ملل خصوصاً ملت ایران بوده و به مناسبت جشن دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی با توجه به اینکه اخوان عزیزی موقعیت ممتازی در بین جامعه بهائی و محفل ملی بهائیان و محفل مقدس روحانی دارند لذا پیشنهاد میکند که اخوان مذکور خرید سهام یک مدرسه را در یکی از شهرها و یا قصبات ایران بنا به تشخیص محفل ملی تقبل نموده و به وسیله محفل ملی مقدس تقدیم دولت گردد. که این امر از سوی همه برادران وی از جمله امیر عزیزی مورد موافقت قرار میگیرد.

۱-اموال شناسائی شده امیر عزیزی و فرزندانش ضیاء ا[له] و سیمیندخت عزیزی بر اساس گزارش بنیاد شهید انقلاب اسلامی بشرح ذیل میباشد.

۱-یک قطعه باغ به مساحت تقریبی ۴۰۰۰ متر مربع واقع در خیابان [حذف‌شده] مالک امیر عزیزی.

۲- یک قطعه باغ به مساحت تقریبی ۹۰۰۰ متر مربع واقع در [حذف‌شده] مالک: امیر عزیزی.

۳- یک ساختمان مسکونی سه طبقه در[حذف‌شده] انتهای خیابان [حذف‌شده]۲ مالک امیر عزیزی.

۴-دو واحد مسکونی و هفت باب مغازه واقع در خیابان [حذف‌شده] مالکین: سیمیندخت الهه، سوسن عزیزی.

۵- سه دانگ مشاع از ۴ دانگ ۲۲ واحد مسکونی و تجاری واقع [حذف‌شده] مالک سیمیندخت عزیزی.

۶- یک ساختمان مسکونی ۴ طبقه واقع در [حذف‌شده] مالک: سیمیندخت عزیزی.

۷- یک ساختمان مسکونی دو دو‌بلکس واقع در خیابان [حذف‌شده] مالک: سیمیندخت عزیزی.

۸- یک ساختمان تجاری مسکونی سه طبقه واقع [حذف‌شده] مالک ضیاء ا[له] عزیزی.

با توجه به دلائل مذکور و سایر مشخصات پرونده که حاکی از نشر تفکر بهائیت و معاندت با اسلام توسط این شجره خبیث از جمله متهمین پرونده میباشد و مجموع اوراق پرونده دادگاه بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی دادگاه

دادگاه اتهام وارده بر متهمین که عبارتند از ۱- امیر عزیزی و ضیاء الله عزیزی و سوسن عزیزی و سیمین دخت عزیزی و الهه عزیزی در عضویت در فرقه جاسوسی صهیونیستی بهائیت و فعالیت بنفع آن فرقه ضاله و کمک مالی به تشکیلات بهائیت و فرار از کشور محرز دانسته و بهائیان جزء کفار حربی میباشند بر وفق موازین شرع و نظر حضرت آیت اله العظمی منتظری دیگر اموال آنان احترامی ندارد و باید مسترد گردد پرونده جهت اظهار نظر به دادگاه عالی انقلاب اسلامی ارسال گردد.% ح

حاکم شرع شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران

قوامی

[مهر دادستانی شعبه ۱۳ تهران] [امضا]

۲۷ مرداد ۶۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]