[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

نخست‌وزیری

اجرائی تبصره ۸۲

بودجه سال ١٣۶۲

بسمه‌تعالی

شماره ۷ / ۳۳۷۵ / ۶ س

تاریخ: ۱۹ آذر ١٣۶۲

 

شرکت محترم اشتاد ایران

محترماً چون اموال منقول و غیرمنقول آقایان بهرام ایدون فریدون ایدون- جمشید ایدون و اقارب درجه اول آن‌ها طبق حکم شماره ۳۷۳۶ / ۶۲ / ع مورخ ۳۱ مرداد ١٣۶۲ به نفع دولت جمهوری ایران مصادره گردیده لذا دستور فرمائید میزان سهام نامبردگان در آن شرکت و همچنین لیست کلیه اموال منقول و غیرمنقول آن‌ها را به نمایندگان این دفتر برادران محمدرضا آقا محمد کاشی- احمد شاپوری تحویل نمایند. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می‌نماییم.

و من ا[لله] التوفیق

واحد تحقیق و بررسی

[امضا]

[آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]