[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۷۵ دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های فرمان مبارک مورخ ۱۶ شهریور ۱۳۶۸ مقام معظم رهبری در استان اصفهان [بتصدی] [امضاء] کننده زیر تشکیل و نسبت به اموال ۱- میرزا رضا روحانی (مقیم خارج از کشور) ۲- عطاءالله روحانی (معدوم) ۳- عنایت اله روحانی ۴- امیر آقا (محمد) میرزائی ۵- احمد رضوانی (معدوم) ۶- ناصر قلی ثابت راسخ ۷- لهراسب ثابت راسخ ۸- محمود افشاری (مقیم [خارج از کشور]) [واقع] در روستاهای چیگان – کمیرم – قلعه ملک – لاچک – مرغاب علیا – بنجوی – صدمرزی و غیره در منطقه فریدن به شرح زیر اتخاذ [تصمیم] می‌گردد:

رأی دادگاه

با توجه به مجموع محتویات پرونده بهائیان مزبور تشکلی در منطقه فریدن داشته‌اند که اگر هم تبلیغاتی علیه اسلام نکنند ([که] مینموده‌اند) صرف تشکل آنها تبلیغ علیه نظام است و حضور آنها در منطقه به مصلحت نظام نیست و با عنایت باینکه از سال ۱۳۶۰ تا [ناخوانا] اراضی مزروعی و مایملک آنها بدستور مقامات قضائی و تحت نظر شوراهای اسلامی در اختیار کشاورزان مستضعف بوده و با التفات به [ناخوانا] فرمان مطاع مورخه ۱۶ شهریور ۱۳۶۸ مقام معظم رهبری باید آن اراضی ارزیابی و بنحو اقساط طویل‌المدت به کشاورزان متصرف فروخته شود [ناخوانا] حاصله و اجور مأخوذه از کشاورزان پس از کسر حق سرپرستی از سهمیه آنها که در ایران هستند به آنها مسترد و حق سرپرستی و سهمیه [معدومین] که ورثه مسلمان ندارند و سهمیه آنها که در خارج از کشورند در اختیار ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) قرار گیرد.

رأی صادره پس از تنفیذ حضرت حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای نیری دام عزه نماینده مقام معظم رهبری قطعیت یافته و قابل [اجرا] است./. ح

حاکم شرع – سید رضامیر [ناخوانا]

[مهر]

[امضا]

۲۱ آبان [۱۳۷۵]

 

[یادداشت دست‌نویسی در پائین رأی دادگاه]

بسمه تعالی

۲۱ آذر ۱۳۷۵

ملاحظه و بررسی گردید. با استفاده از اختیارات مفوضه حکم صادره فوق را به شرح زیر تائید مینماید:

۱-کلیه اراضی مربوط به هشت نفر مذکور در [صدر] دادنامه کماکان در اختیار کشاورزانی که آن را در اختیار دارند باقی و اسناد قبلی باطل و اسناد جدید بنام ستاد اجرائی فرمان حضرت امام قدس سره تنظیم گردد. ستاد یادشده نسبت به واگذاری اراضی به کشاورزان متصرف و در صورت انصراف به کشاورزان دیگر اقدام و وجه آن را دریافت دارد. ۲- وجوه مربوطه به میرزا رضا روحانی و محمود افشاری بنفع ستاد اجرائی فرمان حضرت امام قدس سره الشریف ضبط گردد. ۳- در مورد سایرین [پس از کسر] مالیات‌های متعلقه و حق سرپرستی حسب ضابطه سرپرستی اراضی بنفع آن ستاد مابقی به‌ حساب امانی منظور گردد، و در صورت مراجعه صاحبان آن بدادگاه انقلاب اسلامی اصفهان سهمی [به آنها] پرداخت شود. [ناخوانا]

[مهر]

 

[یادداشت دست‌نویسی در وسط صفحه]

۴۹/م

۷۵

 

۳۳۶۸

۲۴ فروردین ۱۳۷۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]