[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] یکشنبه چهارم مرداد ماه ۱۳۶۶ - ۲۶ جولای ۱۹۸۷

[شماره:] ۱۸۲۳۰

 

«ابلاغیه»

بدینوسیله به آقای امین ا...[الله] امینی رئیس اسبق اداره ریشه‌کنی مالاریای کاشان ابلاغ می‌گردد طی حکم غیابی دادگاه انقلاب اسلامی کاشان که به تائید دادگاه عالی انقلاب اسلامی نیز رسیده محکوم به استرداد کلیه اموال بنفع دولت (بجرم فعالیت بر علیه اسلام و بنفع فرقه ضاله بهائیت و اذیت و آزار مسلمین) گردیده است لذا مراتب جهت اطلاع و ابلاغ قانونی منتشر می‌گردد.

روابط عمومی دادستانی کل کشور

آ - ۱۷۵۵۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]