[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

دادسرای انقلاب اسلامی

چالوس و نوشهر

[ناخوانا]

شماره

تاریخ

پیوست

 

آقای ابوالقاسم کردیان

بجرم اینکه با شبکه بین‌المللی صهیونیستی و اسرائیل در تماس بوده و از این طریق بآنان کمک کرده و فشار بر فلسطین غصب شده وارد می‌آورده‌اند و اینکه سرمایه‌های خود را از طریق ریاخواری و زمینخواری بدست آورده است و خلق مسلمان فقیر شهرمانرا به ذلت کشانده است و نیز از طریق رسانه‌های گروهی اعلام شده در موعد مقرر خود را به دادگاه حاضر نکرده، بنابراین غیاباً رسیدگی شده و حکم مصادره اموال نامبرده و بستگان درجه اوّل وی صادر و کلیه اموال اعم از منقول و غیر منقول میباشد به بنیاد مستضعفین اعلام میگردد تا تصمیم لازم را گرفته و نتیجه را باین دادگاه ارسال دارند.

دادستان دادگاه انقلاب اسلامی چالوس و نوشهر – عبدالله جمالی

[امضا روی مهر رسمی]

٢٩ مهر ۵۸--٧١٧ گیرنده رونوشت

١ – بنیاد مستضعفین شهرستان نوشهر جهت استحضار و اقدام لازم

٢ – [ناخوانا]

٣ – سپاه پاسداران شهرستان شهسوار جهت اطلاع

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]