[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] مرکز اسناد انقلاب اسلامی

[تاریخ:] ۲۷ تیر ۱۳۹۷

 

گزارش شهربانی کرمان از افشاگری شیخ احمد کافی علیه فرقه بهائیت در سال ۵۱  

شهربانی کرمان در سال ۱۳۵۱ درباره سخنرانی ضد بهائی مرحوم کافی گزارش داد: «طبق اطلاع ساعت ۱۹ روز ۷ شهریور ۵۱ در مسجد جامع، شیخ احمد ضیافتی کافی ضمن برحذر داشتن مردم از معامله با فرقه بهایی اظهار داشته که از هر شیشه پپسی کولا یک ریال آن به مصرف تبلیغات دین بهایی می‌شود و طرف دیگر کارخانه ارج و ژنرال استیل نیز متعلق به افراد فرقه مورد نظر می‌باشد.»

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ شیخ احمد کافی از جمله روحانیون مبارز و وعاظی بود که در سال‌های مبارزه با رژیم پهلوی نقش پررنگی در بیداری مردم استان‌های مختلف کشور داشت و از محبوبیت زیادی در بین مردم برخوردار بود. او با سفر به مناطق مختلف و ایراد سخنرانی‌ها، به روشنگری مردم می‌پرداخت. یکی از این سخنرانی‌های وی که مورد توجه گزارشگران و ماموران رژیم پهلوی نیز قرار گرفت مربوط به افشاگری وی درباره فرقه ضاله بهائیت در کرمان بود.

شهربانی کرمان در این رابطه طی گزارشی به تاریخ ۷ شهریور ۵۱ به ریاست اداره اطلاعات نوشت: «طبق اطلاع ساعت ۱۹ روز ۷ شهریور ۵۱ در مسجد جامع، شیخ احمد ضیافتی کافی ضمن برحذر داشتن مردم از معامله با فرقه بهایی اظهار داشته که از هر شیشه پپسی کولا یک ریال آن به مصرف تبلیغات دین بهایی می‌شود و طرف دیگر کارخانه ارج و ژنرال استیل نیز متعلق به افراد فرقه مورد نظر می‌باشد.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]