[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

از هنگ ژاندارمری تبریز (شعبه وظیفه)

شماره ۷۶۵۹/ [ناخوانا]

٨ بهمن ۶۴

 

ریاست منطقه تهران

 

در باره مشمول وظیفه دیپلمه رشته [طبیعی] بهائی هدایت اله شهرت دارفر فرزند منوچهر متولد [حذف شده] [تاریخ]

 ۱۳۲۴ صادره [حذف شده]  بدینوسیله مشمول نامبرده بالا با ۶ [ناخوانا] اوراق اعزامی پیگیری معرفی‌نامه جهت شرکت در قرعه‌کشی اعزام و معرفی میگردد دستور فرمائید نتیجه قرعه‌کشی مشارالیه را جهت ثبت در دفاتر مربوطه به هنگ نیز اعلام فرمایند.

فرمانده هنگ ژاندارمری تبریز – سرهنگ ٢ صفوی

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]