[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

[آرم]

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

شماره ٧٩٠٩٠-٣/ ۲۴-۲۴/-٣

تاریخ  ١٨ اسفند ۶۲

پیوست ۶۴ برگ

 

به: دادسرای انقلاب اسلامی گنبد

از: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گنبد-اطلاعات

موضوع: معرفی متهم

ضمن عرض سلام بدینوسیله باطلاع میرساند که متهم دکتر عنایت ا [الله] تشکر فرزند مهربان که در ارتباط با حزب ضاله بهائیت دستگیر و بازداشت شده بود به همراه پرونده متشکله جهت اقدامات لازم به حضورتان معرفی میگردد%

مسئول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گنبد

احمدعلی کریمی طالقانی

[امضا]

٢٠ اسفند ۶۲

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]